Отпадането на извънредното положение след 13 май е логична, макар и закъсняла стъпка. Това заявява от "Демократична България" в своя позиция до медиите.

По думите им в предложения от правителството нов законопроект за изменение на Закона за здравето (от 5 май 2020 г., сигн. 002-01-16), с който трябва да се регулират противоепидемичните мерки след отпадането на извънредното положение се съдържат множество проблемни моменти, сред които са:

- липсата на обективен законов стандарт, който да позволи ограничаване на определени основни права по начин, съобразен с Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

- липсата на стандарти и критерии за преценка кога, при какви обстоятелства и за какъв период от време може да се обяви "извънредна епидемична обстановка";

- неяснота при кои ситуации може да се прилага режимът на бедственото положение, което по смисъла на Закона за защита при бедствия може да се въведе и при епидемична ситуация;

- липсата на гаранции за конституционосъобразност, пропорционалност, необходимост и преследване на легитимна цел при въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион;

Депутатите се заеха с мерките след извънредното положение

Депутатите се заеха с мерките след извънредното положение

С промени в санитарния закон налагат нови правила на петролния бизнес

На практика се предлага досегашният подход на извънредно положение в сивата зона между правото и крайната необходимост да бъде превърнат в постоянно състояние на управление на кризата, категорични са от "Демократична България".

Според тях проектозаконът е и непълен. В него не се съдържали всички необходими законови промени, които да осигурят нормалното функциониране на всички обществени системи при наличие на противоепидемични мерки.

По думите им е необходимо на законово ниво да се уреди възможността за дистанционна работа на всички колективни органи като част от редовното законодателство, така щото провеждането на дистанционни заседания да е правно възможно не само при условията на извънредно положение, но и при всяка друга хипотеза, която налага работа от разстояние.

По тези въпроси Демократична България е представила на депутатите конкретни законодателни предложения за изменения и допълнения на Закона за електронното управление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския закон (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).

БСП недоволни, че МС пак бяга от отговорност

БСП недоволни, че МС пак бяга от отговорност

За мерките отговорността остава на здравния министър и на санитарния инспектор

От "Демократична България" са на мнение, че е наложителна промяна и в Закона за електронните съобщения, за да бъдат въведени специфични гаранции за гражданите, че няма да се злоупотребява с новата възможност на органите на МВР за достъп до информация за движението на гражданите посредством данните за ползваните клетки на мобилните оператори.

На 30 март 2020 г. Демократична България е представила своите конкретни предложения за необходимите законови изменения в тази област (вх. № ПГ-021-00-13/30.03.2020 г. на НС).