Министърът на транспорта Росен Желязков обсъди с бранша нови мерки за подпомагане на автомобилните превози на товари.

На днешната среща беше дискутирано облекчаването на режима за преминаване на тежкотоварните камиони през граничните пунктове. Основните притеснения на бранша са свързани с образуването на километрични опашки от камиони по българските граници.

Беше договорено отговорните институции заедно с бранша да координират реорганизирането на проверките, извършвани на граничните контролно-пропускателни пунктове, свързани със спазването на правилата за движение по пътищата, заплащането на изминато разстояние и други, установени в европейското законодателство. Разгледано беше и предложението за намаляване на административната тежест при събирането на глобите, така че да има по-голяма ефективност, без това да затруднява превозвачите.

Отпадат еднократните разрешителни за превоз на товари за/от трети страни

Отпадат еднократните разрешителни за превоз на товари за/от трети страни

Решението е за либерализация на двустранните и транзитни превози

Браншовите организации предложиха в дългосрочен план да бъдат изградени буферни паркинги за камиони до граничните пунктове, където при възможност да се извършват и съвместни проверки.

Обсъдиха се и възможностите за адаптиране на мярката 60/40 към транспортния бранш. В момента транспортните компании не могат да покрият установените критерии, тъй като естеството на работата не позволява на работодателите в сектора да установят непълно работно време на служителите си.

В разговорите участваха представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Агенция "Митници" и Агенция "Пътна инфраструктура".