Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) в Стара Загора и проектантите на новия общ план на общината потвърдиха още веднъж че "Бедечка" остава парк. ЕСУТ е основно градоустройствено звено, което събира всички страни в процеса по устройство на територията, съобщиха от гражданска инициатива "Запазете Бедечка".

Преди дни излязоха протоколите от онлайн заседанието на съвета, който взема основното решение за приемането на подобни документи. Възраженията срещу запазване на парка са отхвърлени, отхвърлен е и поредният опит за прокарване на четирилентов булевард през зелената площ.

Защитниците на "Бедечка" искат зелен коридор през Стара Загора

Защитниците на "Бедечка" искат зелен коридор през Стара Загора

Те алармират, че в проектоплана на парка са предвидени и непаркови зони

Припомняме, че наскоро общия устройствен план на града беше частично променен и статутът на Бедечка като парк беше върнат.

С приемането на нов цялостен общ устройствен план на общината и в общественото обсъждане проектантите вече веднъж заявиха, че подкрепят продължаването на статута на Бедечка като парк. В сегашния протокол от експертния съвет, отново е записано (стр. 14): "Потвърждаваме изменението на ОУП за района на парк "Бедечка", което се приема за целесъобразно".

Преди това потвърждение е отхвърлена идеята за улица през парка: Продължението на ул. "Августа Траяна" на изток е отпаднало с изменението на Общия Устройствен план от 2017 г. за територията на кв./парк "Бедечка". Промяната е направена в интерес на запазване на целостта на парк "Бедечка" и проектантите приемат, че продължението на ул. "Августа Траяна" не преминава през въпросната територия. Те утвърждават, че е предвидена корекция с алтернативен маршрут в Транспортната схема.

Защитниците на парк "Бедечка" постигнат нова запазена зелена територия в другия голям старозагорски парк "Бранителите на Стара Загора", както и запазването на още няколко територии в града като зелени пространства - след като в проекта бяха отбелязани като пространства за други дейности.

Защитниците на зелените територии признават, че има и проблеми - окончателното допускане на постройки в други зелени площи, включително и по реката. "Запазете Бедечка" ще продължи да информира по темата.

Междувременно текат съдебни оспорвания на подробния план на парка. Те не променят предназначението за парка.

Припомняме, битката за запазване на парк "Бедечка" се води няколко години. Собствениците на земята искат да могат да строят на мястото, а старозагорци искат да дишат чист въздух. През годините имаше различни престъпни действия на територията на парка - дървета бяха убивани, алеи бяха ограждани.

Защитниците на парка осъдиха община Стара Загора. Започна паспортизиране на дърветата в парка.

През 2017 г. се проведе референдум дали да се запази парка или да се продължи негово застрояване. Поради ниската избирателна активност обаче допитването остана без конкретен резултат. След сериозни дебати Общинския съвет взе решение "Бедечка" да бъде само парк, като се запазва зелената зона на север, но се разрешава строителството в южната част на парка.

Защитниците на "Бедечка" осуетиха изграждането на няколко големи сгради на територията на парка и успяха да спасят около 300 дка паркова площ с ключови алеи и картотекирани дървета.