Зелен коридор през Стара Загора искат от гражданската мрежа "Запазете Бедечка".

В свое становище по повод публикувания проект за нов цялостен общ устройствен план на града от организацията посочват, че по поречието на река Бедечка има зелен коридор, но той трябва да се опази от излишни намеси. Гражданите напомнят също, че е важно между големите старозагорски крайградски паркове да има ефективни зелени връзки - градоустройствена идея, наричана "зелена огърлица".

В обществено обсъждане проектантите на новия план са потвърдили отреждането на "Бедечка" като парк и са заявили, че не предвиждат преминаването на булевард през парка.

Снимка 503734

Източник: Запазете Бедечка

Кой и защо мъти водата около "Бедечка", питат старозагорци

Кой и защо мъти водата около "Бедечка", питат старозагорци

Огромната част от парковете в България и бездруго нямат подробни устройствени планове

Защитниците на "Бедечка" обаче изтъкват и други важни проблеми. Такъв е например фактът, че в плана са предвидени непаркови зони около няколко частни обекти по брега на езерото.

От "Запазете Бедечка" посочват, че в територии на публична общинска собственост и паркова среда подобно обособяване на парцели е конфликтно.

В проектоплана по "Бедечка" са предвидени също смесени зони и зони за строителство в най-северните части на парка, около някогашния ресторант "Лешника". Според природозащитниците обаче там също не трябва да има смесени зони, за да няма прегради в зеления коридор.

Снимка 503735

Източник: Запазете Бедечка

Проектът за план е предвидил и улици в зелената площ, както и няколко по-дребни намеси. Всички те пречат на пълноценното развитие на парк, смятат от гражданската организация. Те напомнят, че не трябва да се допуска булевард през парк "Бедечка", тъй като той допълнително би затруднил връзката с парк "Зеления клин". Гражданите настояват и за повече защита на зелените площи по реката във вътрешността на града.

Според екозащитниците трябва допълнително да се защити и парк "Бранителите на Стара Загора", където има богати парково залесени територии, попадащи в зони, определени за застрояване.

От "Спаси Бедечка" настояват и за повече пешеходни зони в центъра на Стара Загора.

Бедечка остава само парк според нов ПУП

Бедечка остава само парк според нов ПУП

Без бетон върху 300 дка парк и хиляди дървета

Снимка 503732

Източник: Запазете Бедечка