Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с представители на природозащитни организации във връзка с внесената петиция по плана за управление на Национален парк "Пирин".

Представителите на WWF уведомиха министъра за кампанията им, с която изразяват опасения, че проектът за нов план за управление на Национален парк "Пирин" "дава възможност за стопански сечи върху 60% от територията му при нула досега и за 12, 5 пъти по-голямо застрояване". Те настояха документът да бъде върнат и преработен, като бъдат отразени внесените забележки от природозащитните организации.

60% от Пирин застрашени от сеч, алармира екоактивист

60% от Пирин застрашени от сеч, алармира екоактивист

От МОСВ отричат

По-късно министър Димов проведе среща и с представители на компанията "Пролес инженеринг" (изработила новия план) и на дирекцията на Национален парк Пирин. Те изразиха мнението, че да се твърди за огромна сеч в парка е "груба манипулация върху общественото мнение". Планът е разработен според всички законови изисквания и процедури. В него не се допуска и строителство, обясни Антоний Стефанов от "Пролес инженеринг".

Над 96% от забележките от общественото му обсъждане, изпратени от WWF и останалите неправителствени организации, са отразени и взети предвид. Планът се съобразява със Закона за защитените територии в чл. 21, т. 2, а именно "Забрана за производствена дейност, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи".

Изпълнителят е въвел допълнително ограничение за такива дейности в горите на възраст над 100 години. Според Антоний Стефанов този план за управление на НП "Пирин" е изцяло съобразен със строгите изисквания на ЮНЕСКО.

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Природозащитници обвиняват МОСВ в правен хаос за Пирин

Това блокирало изработването на нов, качествен план за управление на парка

Експертите на МОСВ, наблюдавали процеса потвърдиха, че в плана няма предвидени сечи и не може да се говори за такива върху 60% от територията на парка. Те опровергаха още твърдението на WWF, че в досегашния план е имало нулеви сечи. През изтеклите 10 години от действието на План"2004, поддържащи и възстановителни дейности (санитарни и по-малко отгледни сечи) са извършвани година за година след проверка на терена и утвърждаване на списъка с насажденията от Национална служба за защита на природата и МОСВ.

Общо за периода от 10 години са били отсечени средно по 2380 куб.м годишно, което е твърде малко в сравнение с прираста на гората, който е 72640 куб.м годишно.

Цацаров да разследва екоминистъра за Пирин, настояват организации

Цацаров да разследва екоминистъра за Пирин, настояват организации

Заради забавяне на екооценката може да загубим 2 млн. лева, предупреждават от НПО