Министърът на околната среда и водите Нено Димов провери изпълнението на проекта за възстановяване на природно местообитание "Понто-сарматските степи" край Каварна.

Той съобщи, че са отделени 200 000 лева за проекта. Димов напомни, че България е била осъдена от Съда на ЕС заради нарушаването на естествените местообитания на понто-сарматските степи, като сред договорените през 2017 г. мерки е именно тяхното възстановяване в рамките на защитена зона "Комплекс Калиакра".

Направена е програма, която българското правителство трябва да изпълни заедно с местната власт, така че вместо да минаваме в следваща фаза на наказателната процедура, да намерим онзи баланс, при който всички страни да бъдат максимално удовлетворени от резултатите, обясни министърът. Той съобщи и че е отправил покана към европейските институции също да извършат проверка на проекта.

Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"

Прокуратурата оспорва заповедта на Нено Димов за "Калиакра"

Министърът не е установил категорично къде са Понто-Сарматските степи

От своя страна кметът на Каварна Нина Ставрева уточни, че терените са общинска собственост и вече е започнало почистването им. На четири от площадките са монтирани метеостанции, които вече работят. Тя се съгласи с министър Димов, че от правилното реализиране на дейностите зависи в голяма степен приключването на наказателната процедура.

По проекта ще бъде извършено демонстрационно възстановяване на увредените участъци от "Понто-сарматски степи" на общински терени чрез методологии или подходи, които се осъществяват за пръв път в България и не са прилагани досега на този тип естествено местообитание на територията на ЕС. Сред дейностите е и ограничаване на заплахите върху природното местообитание. Заложени са и мерки за повишаване на осведомеността на местните общности и посетителите за значението на защитената зона и за опазване на природното местообитание. Срокът за реализация на проекта е три години.

За милиони евро санкции, ако не спазваме НАТУРА 2000, обясни Нено Димов

За милиони евро санкции, ако не спазваме НАТУРА 2000, обясни Нено Димов

По повод протестите на граждани от Шабла, Каварна и Балчик

Приоритетното природно местообитание 62СО* "Понто-сарматски степи" е разпространено само у нас и в Румъния. В България общата му площ е оценена на 7713 хектара, от които 6056 хектара попадат в Черноморския биогеографски район, а 1567 хектара - в Континенталния биогеографски район. "Комплекс Калиакра" включва 2441 хектара от националното разпространение на местообитанието. Основната част от тази площ принадлежи към територията на Община Каварна.

Припомняме, казусът "Калиакра" възникна след като жители на общините Каварна, Балчик и Шабла протестираха пред сградата на община Каварна заради наложената забрана за редица дейности в обявената през 2017 г. защитена зона "Комплекс Калиакра". Заради протестите спешно се свика национална среща в Министерски съвет, но която беше решено заповедта на министъра да продължи своето действие, докато не се начертаят и приемат нови устройствени планове, решението за които министър Димов лично пое да защитава пред Европейската комисия.

От своя страна еколози предупредиха, че заради неспазване на ангажименти, поети от страната по НАТУРА 2000, страната ни е осъдена и ще бъде отново осъдена от ЕК, тъй като подобни на "Калиакра" казуси ще има още стотици.

Борисов изпрати МОСВ да чертае и обяснява в Калиакра нива по нива, бостан по бостан
Обновена

Борисов изпрати МОСВ да чертае и обяснява в Калиакра нива по нива, бостан по бостан

Тежко е да си медиатор между интереси не на олигарси