Общинските съветници от РБ Иво Божков, Марта Георгиева и Трайчко Трайков призовават Столичния общински съвет да защити гражданите на София и техните средства от некачествените ремонти в София. Те искат и да бъде свикано извънредно заседание на съвета, на което да се обсъдят тези проблеми.

Според общинарите СОС е задължен да предприеме нужните мерки за прекратяване на порочния кръг с некачествено ремонтиране на градската инфраструктура, а досегашните санкции и мерки от страна на кмета Йорданка Фандъкова и столичната администрацията са очевидно неработещи и не предотвратяват разхищаването на общински средства за незадоволителни резултати.

Големите ремонти в столицата приключват до края на ноември

Големите ремонти в столицата приключват до края на ноември

За Столична община е важно развитието на велоалеите, увери Фандъкова

Съветниците са категорични и че благодарение на гражданската активност обществото се е запознало с големия брой некачествено изпълнени ремонтни дейности, възложени от Столична община, за което имало и неоспорими доказателства.
Това показвало, че проблемите с некачествено изпълняваните ремонти не са изолирани, а представляват системен проблем в начина, по който общината извършва контрол и съответно защитава интереса на софиянци, техните пари и тяхното право да живеят в благоприятна градска среда.

Общинските съветници подкрепят желанията на неправителствената организация "Спаси София", която в отворено писмо във връзка с качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София призовава СОС да проведе извънредно заседание с една единствена точка - качеството на извършваните строително-ремонтни дейности в София.
Организацията призовава още да се приеме нарочна декларация на Столичния общински съвет за преустановяване на практиката "ремонт на ремонта" и да започне да се поема политически ангажимент за качеството на извършваните строително-ремонтни дейности, както и да се създаде механизъм за прозрачен публичен мониторинг на качеството на извършваните строително-ремонтни дейности. "Спаси София" настоява и за повишаване на санкциите за некачествено изпълнение на договорите.

Фандъкова прекрати договорите на две фирми

Фандъкова прекрати договорите на две фирми

Едната ремонтира бул. "Шипченски проход"

Божков, Георгиева и Трайков настояват и кмета на София незабавно да прекрати договора за ремонт на бул. "Дондуков" поради системни публично установени некачествени дейности, съществено отклонение спрямо параметрите, разписани в спечелената обществена поръчка, както и забавяне на строителството с повече от 10 календарни дни, което също е основание за едностранно прекратяване на договора със СО.

Найлон вместо хидроизолация по новото трамвайно трасе на "Донкуков"

Найлон вместо хидроизолация по новото трамвайно трасе на "Донкуков"

Ремонтът на "Дондуков" - със строителни методи, характерни за миналия век

Според съветниците администрацията на Йорданка Фандъкова е отговорна за изготвянето и сключването на Договора за обществената поръчка ремонта на бул. "Дондуков", както и за контрола за качеството на изпълнение. Следователно тя трябва да поеме отговорност за сгрешения подход и липсата на надзор.
"Този ремонт се превърна в олицетворение на хаоса, изкуствено създадените конфликти между ползвателите, и неспособността на Столична община да организира правилно и трайно подновяването на инфраструктурата на града", категорични са общинарите.