Във връзка с постъпило искане от "ВиК" - Перник в последният работен ден преди великденските празници, министърът на околната Емил Димитров утвърди изменение в месечния график за ползване на водите от комплексните и значими язовири за месец април.

С изменението на "ВиК" -Перник се отпускат допълнително 0,300 млн. куб. метра вода от яз. Студена за питейно-битово водоснабдяване на Перник и съседни населени места.

С голямо налягане отивала водата през София за Перник, обясни Емил Димитров

С голямо налягане отивала водата през София за Перник, обясни Емил Димитров

Язовир "Тича" е построен за земеделски цели, уточни той проблемите на Шумен

Припомняме, че от миналата година област Перник е в бедствено положение заради водната криза, която бе обявена в цяла област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.