Пет къщи са подготвени за събаряне в Плевен. Освен лошия им външен вид, постройките са стари и вече се опасни за живущите в тях.

Къщите са на септични ями, а покривите са започнали да текат.

Сградите се управляват от фирма „Жилфонд”, съобщава БНР. От фирмата не виждат икономически основания да влагат средства за ремонт, тъй като къщите са негодни за обитаване.

Всички наематели ще бъдат преместени служебно.

Общо 21 къщи са освидетелствани са събаряне в Плевен. Повече от старите постройки се намират на улица „Рибарица” и местността около чешмата „Балаклия”.

Всички поетапно ще бъдат съборени. Причината е, че не може всички наематели да бъдат настанени накуп.