Предприятията, които са потенциални замърсители на въздуха в Русе, да бъдат поставени под непрекъснат видеоконтрол в Националния координационен център към Министерството на околната среда и водите. Това възложи министърът на околната среда и водите Емил Димитров на зам.-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев, след като получи техен доклад относно извършените проверки на 16 септември.

Видеонаблюдението трябва да обхване "Монтюпе", ТЕЦ-Русе и други оператори, потенциални замърсители. Екоминистърът нареди да се изготви график с конкретни действия, срокове за изпълнение и финансова обезпеченост на мерките.

Русе втвърдява мерките срещу предприятието, замърсяващо въздуха

Русе втвърдява мерките срещу предприятието, замърсяващо въздуха

Толерансът приключи, предупреждава заместник областният управител

В доклада си зам.-министрите предлагат провеждане на проверки по компоненти и фактори на околната среда, включително по изпълнение на изискванията на комплексните разрешителни на операторите във всички 17 предприятия, които са потенциални източници на интензивно миришещи вещества. Предвижда се стартиране на процедура по актуализация на Комплексните разрешителни на оператори с установени технически възможности на инсталациите за генериране на неорганизирани емисии.

Ще се търси възможност за въвеждане на удължено работно време на РИОСВ-Русе, дежурства в почивни/празнични дни, извършване на извънредни проверки в извънработно време, както и осигурявяне на допълнителна юридическа и техническа експертиза при обследване на съществуващите и новоизградените вентилационни системи в производствените помещения на "Монтюпе" ЕООД и други инсталации.

Русенци продължават да искат чист въздух

Русенци продължават да искат чист въздух

Настояват отговорните институции да влязат в ролята си

Предлагат се и мерки за засилена мониторингова дейност. Възобновена е работата на мобилната автоматична станция, разположена в Източната индустриална зона на Русе

Направена е препоръка към Областния управител на Русе за иницииране на проверки на предприятията с участието на всички институции с правомощия по темата за осигуряване на здравословна работна среда (РЗИ-Русе, Дирекция "Инспекция по труда" Русе).

Припомняме, от началото на септември заработи Общински кризисен щаб по въпросите за въздуха в Русе, на чието първо заседание бяха изразени предположения, че основният източник на замърсяващи емисии в района е най-вероятно от Източната промишлена зона.

Две нови станции измерват чистотата на въздуха в Русе

Две нови станции измерват чистотата на въздуха в Русе

Заради продължаващите с години проблеми с обгазяването в града