Техническият университет във Варна ще обжалва решението на Окръжния съд, според което временно изпълняващият длъжността ректор Розалина Димова е нямала правомощията да отстрани предшественика си. За намерението на университета става ясно от официално становище, публикувано на сайта на ТУ-Варна.

Новият ректор проф. Венцислав Вълчев е категоричен, че до постановяване на окончателно решение по правния спор никой няма право да твърди, че обжалваната заповед на проф. Димова е незаконосъобразна. Припомняме, до смяната на ръководството се стигна заради избухналия скандал за плагиатство от страна на бившия ректор Росен Василев.

Преди повече от година редакцията на news.bg беше алармирана от бившия ректор проф. д-р Овид Фархи за схема, която нарушава Закона за развитие на академичния състав в България.

Година по-късно - на 9 ноември, излязоха резултатите от проверка на комисията по академична етика в МОН, според които проф. Василев е извършил плагиатство. Ректорът беше отстранен и бе постановено той да не преподава и като лектор.

В края на февруари се разпространи информация, че Варненският районен съд постанови Росен Василев да бъде възстановен на длъжността ректор. Дни по-късно обаче от университета отрекоха твърдението.

През март за нов ректор на ТУ-Варна беше избран проф. д-р инж. Венцислав Вълчев.

ТУ-Варна назначи нов ректор след скандала за плагиатство

ТУ-Варна назначи нов ректор след скандала за плагиатство

Поста заема проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

В становището си от университета подчертават факта, че мандатът на Росен Василев като ректор е прекратен със заповед на Министъра на образованието и науката, а проф. Розалина Димова прекратява единствено трудовото му правоотношение като "професор" и член на академичния състав. В този смисъл не може да не направи впечатление пълното противоречие в мотивите на Върховния административен съд и Окръжен съд Варна, пред които са подсъдни двете дела, по отношение тълкуването на това принципно положение, се казва в становището.

Върховният административен съд посочва, че: "мотивната част на заповедта на Министъра на образованието и науката, както от фактическа, така и от правна страна сочи безспорно "отстраняване" на ректора в рамките на мандата му". Същевременно Окръжният съд във Варна посочва, че е "извън правомощията на временно изпълняващия длъжността ректор да прекрати трудовото правоотношение на ректора, което е възникнало от избор". Той отсъжда и "че правомощията на ВрИД ректора се свеждат до възможност за отнемане на научна степен или на академична длъжност, докато длъжността ректор е ръководна административна, а не академична длъжност и че може да бъде отнета академичната длъжност "професор", след което да се сезира Общото събрание на академичния съвет за отзоваване на ректора".

От ВУЗ-а изтъкват, че прави впечатление използването на конструкцията "Общо събрание на академичния съвет", какъвто орган на академично управление не е предвиден в ЗВО.

От ТУ-Варна отричат ректорът плагиат да е върнат на поста си

От ТУ-Варна отричат ректорът плагиат да е върнат на поста си

Делата още не били приключили окончателно

По този начин две различни съдилища на Република България тълкуват един и същ акт по коренно различен начин - според ВАС актът на министъра освобождава от административната длъжност "ректор" Росен Василев, според мотивите на Окръжен съд - Варна за това е необходимо изрично решение на Общото събрание на академичния съвет (какъвто орган няма), съобщават в становището.

"Настоящото ръководство, чийто мандат приключва след по-малко от два месеца, прави пълна проверка на всички сключени договори по време на управлението на Росен Василев. Изяснява се финансовото състояние на университета, откриват се и се отстраняват несъответствия и нарушения, изпълняват се препоръки, получени в одитни доклади на многобройни контролни държавни органи, компенсират се сериозни забавяния в акредитационните и други академични процедури", казва се още в позицията.

В заключение ръководството на Техническия университет изразява вярата си в българската съдебна система и призовава за членовете на академичния и административен състав.

Отстраненият ректор на ТУ-Варна няма да може да преподава и като лектор

Отстраненият ректор на ТУ-Варна няма да може да преподава и като лектор

Плагиатството се изразява в становищата на рецензентите