Министерство на околната среда и водите (МОСВ) иска ВиК Перник да аргументира исканото увеличение до 1,200 млн. м3 месечно за питейно-битово водоснабдяване от яз. "Студена" и то паралелно с необходимостта от оставане на частичен воден режим.

От МОСВ посочват, че през предходните години и при използване на по-малки количества от 1,200 млн. м3 месечно не е имало необходимост от воден режим.

Тестват новия водопровод към Перник

Тестват новия водопровод към Перник

От следващата седмица перничани ще получават вода от Белмекен

Предоставените данни от "ВиК Перник" на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. "Студена" показват, че през март 2019 г. реално използваните води са били 1,044 млн. м3, а през април 2019 г. - 0,966 млн. м3. Това е време, когато не е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

Министерството на околната среда и водите посочват, че са предвидили 1,2 млн. м3 вода за питейни нужди на Перник от средата на месец март. В месечния график предвиденото количество вода от яз. "Студена" към "ВиК Перник" е 0,804 млн. м3 вода за март. Към това се прибавят и планираните да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. "Белмекен", чрез яз. "Бели Искър" до 400 000 м3.

МОСВ отказа облекчен воден режим за Перник

МОСВ отказа облекчен воден режим за Перник

Жители на града недоволства от взетото решение

А за всеки следващ месец се увеличава и ще бъде по 800 000 м3. Тези количества води са съобразени с взетото Решение на Министерски съвет от 18.01.2020 г. за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на "Софийска вода" ЕАД.

За аварийното водоснабдяване на Перник чрез довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино МОСВ още през месец януари е уведомило ВиК оператора за необходимостта от регламентиране на дейността и получаване на разрешително за водовземане, а на 10 март е изпратило и напомнително писмо, посочват от МОСВ и напомнят, че от месец и половина количества вода, заделени за Перник, съгласно Решение на МС от 18.01.2020 г., са резервирани в яз. "Бели Искър".

При наличие на разрешително за водоползване на "ВиК Перник" и договор между "Софийска вода" АД и "ВиК Перник" същите в рамките на до 1 час могат да бъдат подадени към помпена станция Мало Бучино към Перник.

Отчитано било едно количество вода към МОСВ от Перник, а било използвано друго без водомер

Отчитано било едно количество вода към МОСВ от Перник, а било използвано друго без водомер

Това съобщи екоминистърът Емил Димитров

Припомняме, бедствено положение на територията на Перник бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.

Преди дни кметът на Перник Станислав Владимиров заяви, че във връзка с кризисната ситуация с коронавируса очакват по-облекчен режим на водата, за да може да се постигне определеното ниво на хигиена.