Българите в чужбина вече могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис (КЕП).

Това е възможно чрез сайта на Министерството на външните работи.

Сънародниците ни, които вече са предоставили биометрични данни преди вадене на предишен документ, могат да подадат заявления за издаване на нов онлайн и да платят за услугата с виртуален ПОС терминал. Това ще позволи те да посетят физически фронт офис на МВнР само при получаването на готовия документ.

Системата е достъпна на адрес: https://e-usluga_bds.mfa.bg и от началната страница на ведомството.

Българите, които подават заявление за подновяване на лични документи - както с електронен подпис, така и без него, трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат български паспорт или лична карта, който са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна. Това гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ;

- Да нямат промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

- Плащането се извършва с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет.

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Намалява се административната тежест

При подаване на заявление без електронен подпис документът, който трябва да бъде подновен, не може да бъде с изтекъл срок, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ.

Новата възможност за подаване на заявления за български лични документи без използване на квалифициран електронен подпис не може да бъде използвана за издаване на дубликат на валидна шофьорска книжка, подчертават от МВнР.

Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено онлайн, получаването на готовия документ е възможно само лично в съответната консулска служба, посочена във онлайн формуляра, като връчването се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

При подадено онлайн заявление не се допуска получаването на готовия документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга или чрез упълномощено лице, тъй като трябва да бъде уверено на място, че подалият заявлението онлайн съответства на получателя на документа.

Плащанията са извършват в интернет чрез виртуален ПОС терминал.

До въвеждането на новата опция сънародниците ни над 18 години, които живеят извън България, можеха да подновят паспорта и личната си карта, а за гражданите, пребиваващи извън ЕС - и шофьорската си книжка, като подадат заявление в електронен формат само с използването на квалифициран електронен подпис, посочват от ведомството.