Промените в законодателството, които ще са в сила от 1 януари 2020 г. са в подкрепа на децата и техните семейства.

Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика малко след края на пресконференция срещу приемането на Стратегията за детето и подготвян международен протест под надслов: "Стоп на Барневерн идеологията".

Според социалното ведомство законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари 2020 г. са насочени изцяло към подкрепа на децата, техните родители и хората, които се нуждаят от нея

Обявиха пореден протест срещу Стратегията за детето

Обявиха пореден протест срещу Стратегията за детето

На 16 септември струпват грамада от бутилки с вода пред вратите на МОН

Подобрените разпоредби целят по-ефективна работа на социалните работници, за да може децата да останат в своите семейства или ако са разделени, да се върнат да живеят при своите майки и бащи.

Според ведомството целта на промените е да реформират системата на социалните услуги, за да може те да отговарят по-добре на потребностите на хората, да са по-достъпни и по-качествени.

Също така измененията отразяват затварянето на всички домове за деца и подобряват координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници, пишат от ведомството на Бисер Петков.

"Повечето от измененията в Закона за закрила на детето са терминологични и произтичат от промяната в дефинирането на социалните услуги. С тях не се въвеждат чужди модели и идеология", категорични са от МТСП. 

Родители не искат НПО да посредничи между тях и децата им

Родители не искат НПО да посредничи между тях и децата им

Недопустимо е да се подават анонимни сигнали до Агенцията за закрила на детето

Те дават пример, че няма промяна в действащите от 2006 г. текстове, които дават основание за настаняване на дете извън семейството.

Както досега, така и след 1 януари 2020 г., подобна временна мярка за закрила ще може да бъде предприета единствено с решение на съда. Тя се прилага само в много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса, живота и здравето на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). 

Автошествие пред парламента в знак на протест срещу Стратегията за детето
Обновена

Автошествие пред парламента в знак на протест срещу Стратегията за детето

Протестиращите са против готвените промени в Закона за закрила на детето

Промените в Закона за закрила на детето не изменят действащите от повече от 13 години разпоредби. Единствената разлика е, че премахват възможността за настаняване в интернати, които ще бъдат закрити до 2021 г. 

Хората, които помагат на децата в риск или сигнализират за дете в рискова ситуация, което се нуждае от закрила, не са доносници. От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че човек, който разбере, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми компетентните органи.

Същото задължение има и всеки, на който това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна. Това задължение съществува от 16 г. и не е въведено с последните промени в закона, нито ще се промени след 1 януари 2020 г.

От МТСП уверяват, че проверяват сигналите, както и че "анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете".

Разпоредбата на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца. Не се предвиждат нови правомощия на органите за закрила, които да влизат в сила от 1 януари 2020 г., уверяват от МТСП. 

От социалното ведомство привеждат пример с някои промени, направени в Закона за закрила на семейството и Семейния кодекс.

Според тях, извън семейството се настанява дете, което е жертва на насилие, родителите и настойниците му са починали или не полагат грижи за него. Дават пример и с професионалната родителска грижа, както и с осиновяване без съгласие на родителя, което се допуска при деца, които са настанени в институция или са при приемни родители, но са вписани в списъка за пълно осиновяване. Допускане на осиновяване без съгласие на родител съществува още от 1985 г.

Припомняме, че новата Стратегия за закрила на детето бе изтеглена от обществено обсъждане след личната намеса на премиера Бойко Борисов. Той разпореди и министерството и министър Бисер Петков да отговарят на всяко едно лъжливо твърдение и фалшива новина, които се разпространяват по темата. Такъв отговор от страна на МТСП на пресконференция или активност от страна на групите против Стратегията за децата не е за първи път и не за първи път министерството разобличава техни твърдения

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Нямало да се отнемат права на родители