Министерството на труда и социалната политика (МТСП) категорично опровергава твърденията в публичното пространство и социалните мрежи, че са приети законодателни промени, с които на социалните работници се дават нови правомощия за "отнемане на деца след фалшиви сигнали".

Според министерството законодателството не дава нови правомощия на социалните, а подобрява възможностите за подкрепа на семействата.

Промените в законодателството в областта на закрилата на децата са приети на 7 март и имат за цел да отразят премахването от 2021 г. на всички домове за деца като форма на грижа и да подобрят координацията при закрилата на децата, тъй като тя не е отговорност само на социалните работници, пиша от МТСП в прессъобщение.

Родители протестират изобщо срещу Стратегия за детето, искат среща с президента

Родители протестират изобщо срещу Стратегия за детето, искат среща с президента

Те обаче не могат да посочат кои текстове от Стратегията ги притесняват

В закона ясно са описани и остават непроменени действащите от много години разпоредби, които определят основанията за настаняване на детето извън семейството. Тези текстове не са разширявани.

Настаняването на дете извън семейството както и досега може да стане единствено с решение на съда.

Внушенията, че държавните органи "ще отнемат деца при фалшиви сигнали" били напълно неоснователни.

От 2003 г. в Закона за закрила на детето е регламентирано, че "лице, на което му стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи". Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Според ведомството най-притеснително е разпространяването на неистини, които създават недоверие и страх към държавата, съседите, учителите, лекарите и други.

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Шефката на Агенцията за децата: Ние не крадем деца

Нямало да се отнемат права на родители

Писмото на МТСП идва във връзка с готвения днес протест на родители, които се обявяват срещу прекалената намеса на НПО-та в държавата и в семейния живот.

Според организаторите на протеста се въвежда отнемане на дете, инициирано от непроверен сигнал или инициирано от анонимен сигнал. Позволявал се и безнаказан тормоз на семейства с деца с неверни сигнали например от съседи.

Домът на семействата оставал незащитен - според текстовете социалните работници можели да влизат в домовете без съдебна заповед и да правят обиск.

Стратегия за липсващите крокодилчета

Стратегия за липсващите крокодилчета

Ако искат наистина да има стратегия за децата, трябва да приемат един нов и коренно различен документ, който да започва преди всичко с визия за духовно-нравственото възпитание. Но пък, ние самите не сме наясно с ценностите си...