Нито една община в Добруджа не е обжалвала решението на Министерството на околната среда и водите да позволи екологична оценка на проекта за добив на нефт и шистов газ, съобщава БНР. Срокът за обжалването изтича в понеделник.

Въпреки протестите, общините не са показали недоволство.

Записаното в решението на екоминстерството е, че няма вероятност Цялостният работен проект на "Парк плейс енерджи" да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Министерството на енергетиката има сключен договор с американска фирма за търсене и проучване на нефт и газ от 2014 г.

Проектът им е отнесен до Блок 1-11 Вранино. Той заема площ от близо 400 кв. км. на териториите на 28 населени места в четири общини - Каварна, Балчик, Шабла и Генерал Тошево.

В този проект попадат и защитени по "Натура 2000" зони - "Крайморска Добруджа", "Калиакра" и "Било".

Фирмата за проучване основно ще действа във въглищните пластове на дълбочина от 1200 до 2500 метра.

Петкова, Димов и Порожанов да решат бъдещето след референдума в Генерал Тошево
Обновена

Петкова, Димов и Порожанов да решат бъдещето след референдума в Генерал Тошево

Премиерът Бойко Борисов и кметът Валентин Димитров обсъдиха резултатите

Припомняме, с огромно мнозинство избирателите в Генерал Тошево отхвърлиха добива на газ на референдума, който се проведе в средата на декември миналата година. Повече от 90% казаха "не". Около 6000 души са упражнили правото на глас вчера.

Въпросът на местния референдум беше: "Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на Общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?"

Инвеститорът "Русгеоком БГ" изтъкна, че няма да се съобрази с решението от референдума. "Инвеститорът е прав, че референдумът не е задължителен при гледането на оценка за въздействие върху околната среда, но сигналите, които сме получили, ще бъдат взети предвид при гледането на процедурата за приемането на доклада по ОВОС", обясни екоминистърът Нено Димов.

Нено Димов приема екопротестите за нормални

Нено Димов приема екопротестите за нормални

По-късно през деня му предстои среща с инвеститора "Юлен"