Бъдещето на стадион "Българска армия" и на базата в Панчарево са обсъдили служебният спортен министър Андрей Кузманов и представители на ПФК ЦСКА-София, съобщиха от Министерството на младежта и спорта (ММС). Предстои учредяването на ново дружество, което да ги стопанисва и за това ще бъдат прекратени наемните отношения за двата спортни имота между двете страни.

С решение на Министерския съвет № 630 от октомври 2019 г. беше решено да се учреди съвместно дружество между "Сердика Спортни имоти" ЕАД и ПФК ЦСКА-София ЕАД. Към момента футболният клуб е в договорни отношения за плащане на наем за ползването на стадион "Българска армия" и базата в Панчарево.

"Сердика спортни имоти" има виза за реконструкция на стадион "Българска армия"

"Сердика спортни имоти" има виза за реконструкция на стадион "Българска армия"

ММС и ЦСКА-София учредяват съвместно търговско дружество

Собственик на съоръженията е "Сердика Спортни имоти" ЕАД, чийто принципал е ММС. След окончателно уреждане на финансовите взаимоотношения ще се премине към следващия етап по реализиране на съвместния проект, с което ще се осигури желаната база от футболния клуб.

Кралев обяви условията за наем на стадион "Българска армия" и "Панчарево"

Кралев обяви условията за наем на стадион "Българска армия" и "Панчарево"

Дават се под наем за срок от 10 години, а при промяна на законодателството договорът може да се удължи без нов конкурс