Очаква се Законът за изкуствения интелект да бъде забележителна част от законодателството на ЕС, регулиращо използването на изкуствен интелект (ИИ) в Европа. По него се работи повече от две години, предава Ройтерс.

Законодателите предложиха да се класифицират различните инструменти за ИИ според тяхното приемано ниво на риск, от ниско до неприемливо. Правителствата и компаниите, използващи тези инструменти, ще имат различни задължения в зависимост от нивото на риск.

Законът е обширен и ще засяга всеки, който предоставя продукт или услуга, която използва ИИ. Законът ще обхваща системи, които могат да генерират резултати, като съдържание, прогнози, препоръки или решения, влияещи върху околната среда.

Освен употребата на ИИ от компаниите, той ще разгледа и ИИ, използван в публичния сектор и правоприлагането. Законът ще функционира в тандем с други закони като Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Тези, които използват системи с ИИ, които взаимодействат с хора, използват се за целите на наблюдение или могат да бъдат използвани за генериране на "дълбоко фалшиво" съдържание, са изправени пред строги задължения за прозрачност.

Редица инструменти с ИИ могат да се считат за високорискови, като например тези, използвани в критичната инфраструктура, правоприлагането или образованието. Те са едно ниво под "неприемливо" и следователно не са забранени директно.

Вместо това тези, които използват високорискови инструменти с ИИ, вероятно ще бъдат задължени да извършат строги оценки на риска, да регистрират своите дейности и да предоставят данни на властите за проверка. Това вероятно ще увеличи разходите за компаниите.

Много от категориите с "висок риск", където използването на ИИ ще бъде строго контролирано, ще бъдат области като правоприлагане, миграция, инфраструктура, безопасност на продуктите и правораздаване.

ЕС предложи правила при използване на високорисков изкуствен интелект

ЕС предложи правила при използване на високорисков изкуствен интелект

Представители на ЕС коментират, че са предприели "подход, базиращ се на риска"

КАКВО Е "GPAIS"?

GPAIS (система за изкуствен интелект с общо предназначение) е категория, предложена от законодателите за отчитане на инструменти за изкуствен интелект с повече от едно приложение, като генеративни модели на изкуствен интелект като ChatGPT.

В момента законодателите обсъждат дали всички форми на GPAIS ще бъдат определени като високорискови и какво би означавало това за технологичните компании, които искат да използват ИИ в своите продукти. Проектът не изяснява на какви задължения ще бъдат подложени производителите на системи с ИИ.

В законопроекта се казва, че тези, за които се установи, че нарушават Закона за изкуствения интелект, са изправени пред глоби до 30 милиона евро или 6% от глобалните печалби, което от двете е по-високо.

За компания като Microsoft, която подкрепя създателя на ChatGPT OpenAI, това може да означава глоба от над $10 милиарда, ако се установи, че нарушава правилата.

Въпреки че индустрията очаква законът да бъде приет тази година, няма конкретен краен срок за неговото приемане. Законът се обсъжда от парламентаристите и след като постигнат общи позиции, ще има преговори между представители на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия.

След като условията бъдат финализирани, ще има гратисен период от около две години, за да се позволи на засегнатите страни да се съобразят с разпоредбите.

В училищата - от интелект към изкуствен интелект

В училищата - от интелект към изкуствен интелект

Учители затруднени от дигитализация и "създаване на изкуствен интелект"