Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" подкрепя позицията на главния прокурор Сотир Цацаров, в която той отбеляза, че създаването на Натура 2000 е една "доходна хранителна среда" за някои организации.

Организациите са изпратили сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров Природозащитниците относно обществена поръчка на МОСВ за "Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер".

Обществото е подведено за Натура 2000, убедени от БДЗП

Обществото е подведено за Натура 2000, убедени от БДЗП

Да премахнат ветропарковете в голф игрището "Тракийски скали", искат от дружеството

Целта на тази поръчка е да направи анализ на документацията за вече предложените зони, да проведе допълнително проучване и да даде изводи и препоръки.

Стойността на поръчката се прогнозира да бъде 600 000 лева с ДДС.

От Природозащитниците обръщат внимание на главния прокурор, че обект на обществената поръчка е част от само една от общо 114 защитени зони, предложени от БДЗП още през 2006 година.

Нено Димов установява пропуски или липса на теренна работа за Натура

Нено Димов установява пропуски или липса на теренна работа за Натура

Зоната не може да следва кадастъра

Съгласно публичната информация тази разработка на БДЗП е финансирана със средства на ПУДООС към МОСВ по договор от 2005 г. с размер на финансирането от 325 000 лева.

НПО-тата изтъкват, че сравнението между тези данни показва, че МОСВ би платило за проучване на една зона два пъти повече средства, отколкото е платило за проучване на други 114 зони.

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

По казуса НАТУРА правителството се държи по-лошо от арбитража за "Белене"

Според Красен Станчев правят фундаментална грешка

Дори и да се отчете влиянието на инфлацията, тъй като за периода януари 2005 - юли 2017 година инфлацията е 50,9 %, може да се отчете над 100 пъти увеличаване на разхода за проучване и определяне на една защитена зона, изтъкват Природозащитниците.

Припомняме, че по казуса с "Натура" в интервю за News.bg по повод развитието на проблема с "Калиакра" икономистът Красен Станчев каза, че българското правителство се държи по-лошо от арбитража за "Белене".

Заради Натура 2000 протестират в Каварна, Балчик и Шабла

Заради Натура 2000 протестират в Каварна, Балчик и Шабла

Ще се забрани и ограничи рибностопанската дейност на българските рибари, без да им се дава алтернатива.

В началото на месеца заради абсолютна забрана за земеделие и строителство на имотите, които попадат в зона Натура 2000, жители на Каварна, Балчик и Шабла излязоха на протест.