От сдружение "Алианс за защита от насилие основано на пола" отправят апел към държавата за признаване и финансова подкрепа на програмите и услугите за пострадалите от насилие като услуги на първа линия и от първа необходимост. Те настояват да се приеме изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие. Законопроектът изработен към Министерство на правосъдието е вече факт от юни месец тази година, след почти две години съвместна работа и с други институции и организации. Нашето очакване беше, че законопроектът ще бъде внесен в 44то Народно събрание поне до края на дните на кампанията срещу насилието срещу жени до 10 декември 2020 година - Световния ден на правата на човека. За съжаление, това все още не е факт, заявяват от сдружението.

Вместо това, сред внесените наскоро законопроекти е този за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от група народни представители на 4 декември 2020 година. Той съдържа разпоредби, които са в противоречие с националните ни и с международните стандарти за правата на детето и предлага отстъпление от защитата на детето срещу насилие, като предвижда превес на интересите на родителите пред сигурността, правата и най-добрия интерес на детето.

Дело за убийство във Варна влиза в съда

Дело за убийство във Варна влиза в съда

Обвиняемият и пострадалата се познавали от дълги години

Пострадали от насилие лица през 2020 година:

- Брой консултирани пострадали от организациите - членове на АЗНОП - около 2 700 лица включително консултираните на Националната телефонна линия на АЗНОП;

- Брой настанени лица в кризисни центрове за пострадали от домашно насилие и приюти за пострадали от трафик на хора към организациите на АЗНОП - около 234 лица;

- Брой консултирани извършители на насилие от организациите - членове на АЗНОП - 85 лица.

Припомняме, че на 7 април, стана ясно, че от началото на извънредното положение у нас все повече хора са станали жертва на насилие в собствения си дом.

Ден по-късно ЕП призова за подкрепа на жертвите на домашно насилие.

В началото на октомври бе съобщено, че всяка четвърта българка - жертва на сексуално или физическо насилие.

На 25 ноември Омбудсманът поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие.

Едва 34% при средно за 59% от българските жени знаят за съществуващо законодателство или политики за закрила и превенция на домашното насилие. В България все по-често жените търсят сами решение на проблема - 56% при 42% средно за ЕС.

Преди дни стана ясно, че се увеличават се случаите на домашно насилие в условията на пандемия. У нас не се води официална статистика за жертвите. Статистиката се води от кризисни центрове и от горещи телефонни линии. Примерният ръст е между 370 и 500 обаждания на месец за тази година спрямо предходната.