Прокуратурата абсолютно неоснователно замесва името и репутацията на търговско дружество в своите видимо политически активности и битки три месеца преди парламентарните избори.
Това се посочва в позиция на "Булброкърс", разпратена до медиите, след като днес официално бяха оповестени подробности около обвинението срещу бившия министър Трайчо Трайков.

Според обвинението "Булброкърс" е направил анализ на миноритарния дял на държавата "ЕВН България" по грешна формула и по този начин е позволила да се ощети държавата. Прокуратурата смята да привлече като обвиняем и бившия финансов министър Симеон Дянков.

В изявлението на "Булброкърс" се посочва, че от чисто фактическа страна огромна част от изнесените на брифинга на прокуратурата данни са неверни. Очевидно в случая се преследват цели, различни от справедливост и законност, а обвиненията към "Булброкърс" ЕАД и мениджмънта на компанията са абсурдни и напълно безпочвени.

Обвинението срещу мен е съшито с бели конци, недоволства Трайчо Трайков

Обвинението срещу мен е съшито с бели конци, недоволства Трайчо Трайков

Определи го като абсурдно

В позицията се заявява, че обвиненията касаят пазарна сделка, успешно приключила през 2011 г. и почиват върху многократно опровергавани неверни допускания и твърдения. Обвиненията са построени върху сигнал със съмнителна обективност.

От "Булброкърс" заявяват, че е категорично невярно, че законът е бил заобиколен, а самата оценка е изготвена от независим лицензиран оценител по методология определена от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), както повелява закона и договора на инвестиционния посредник.
"Булброкърс" ЕАД е изпълнявал инструкциите на АПСК, препоръчал е минимална цена на акция, под която не съветва да се продават дялове, което е прието от Агенцията.

Прокуратурата обвинила Трайчо Трайков в безстопанственост

Прокуратурата обвинила Трайчо Трайков в безстопанственост

Това стана ясно от коментар на Трайков в профила си

Сделката е била реализирана на пода на Българската фондова борса по метода на закрит аукцион, който е най-справедливият и състезателен метод, тъй като пазара сам определя стойността на акциите.

Меко казано некоректно е да се сравняват цените за мажоритарен и миноритарен пакет акции, особено цените между 2004 г. и 2011 г. - в средата на най-тежката финансова криза и при тотална липса на инвеститори. Въпреки това тази конкретна сделка беше оценена като огромен успех, защото заявките за покупка надхвърлиха със 130% предлаганите акции, постигнатата цена беше с 1/3 над минималната допустима цена одобрена от АПСК, а получената сума беше почти 100 млн. лв., посочват от "Булброкърс".

Приватизацията на миноритарния пакет акции на "ЕВН България" по метода "смесен закрит аукцион" е една от трите абсолютно идентични процедури за продажбата на миноритарните пакети в електроразпределителните дружества. Напълно необяснимо е как само една от тях, пет години след успешното й приключване, може да представлява проблем за прокуратурата, а другите две еднотипни сделки не са. Още повече, че постигнатата цена за остатъчния дял от "ЕВН България" е най-висока, като мултипликатор на брутната печалба.

Като абсурдни и нямащи нищо общо с истината определяме твърденията, че "Булброкърс" ЕАД е консултирал както държавата в лицето на АПСК, така и "ЕВН АГ", Австрия. В нито един етап на тази сделка дружеството не е предоставяло консултантски услуги или инвестиционен съвет на австрийската компания.

Продажбата на пакета акции на "ЕВН България" ЕАД е извършена в пълно съответствие със закона и изискванията на държавата в лицето на Агенция за приватизация и регулатора Комисия за финансов надзор (КФН).