За потребителите в София цената на топлинна енергия от 1 април се намалява с 26.47%.

Новината съобщи председателят на КЕВР доцент Иван Иванов след закритото заседание на регулатора във връзка с окончателните решения за цената на природния газ, на топлинната енергия, електрическата енергия.

КЕВР решава за цените на газа и парното на 1 април

КЕВР решава за цените на газа и парното на 1 април

Регулаторът ще проведе закрито заседание

За Враца намалението на цената на топлинната енергия ще е 22.52%, за Пловдив - 12.11%, за Плевен - 15.65%, за Бургас - 17.30%, за Варна - 8.27%, за Велико Търново - 17.54% и за Разград - 16.88%.

Утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 1 април става 25.20 лв. за мегават час. В сравнение с действащата цена на природния газ през първото тримесечие на 2020 г. от 44.04 лв., намалението е с 18.84 лв. Това представлява намаление с 42.88%.

В цената на природния газ се включват - цената на природния газ на входа на газопреносните системи, компонента за дейността обществена доставка и компонента за компенсиране на разходи, свързани с наложени задължения към обществото, които произтичат от разходите за съхранение на природния газ в подземното газово хранилище "Чирен". В решението са отразени всички промени в котировките на природния газ.

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия е общо в размер на 21.84%.

Петкова доволна от договора с "Газпром", но КЕВР определял цените на парното

Петкова доволна от договора с "Газпром", но КЕВР определял цените на парното

Потребителите трябва да бъдат спокойни, уверява енергийният министър

КЕВР се произнесе и за цените на електрическата енергия от 1 април - решението е цените да не бъдат изменяни и те да останат на нивото си от 1 юли 2019. В мотивите си КЕВР посочва, че намалението на електрическата енергия, произведена по високоефективен и комбиниран начин от дружества в сектор "Топлоенергетика", единствено може да компенсира разходи в същия размер на фонд "Сигурност" на енергийната система към НЕК. Така цената на електрическата енергия остава 19.57 стотинки.

Решенията на КЕВР ще бъдат публикувани днес на страницата на регулатора.

Иван Иванов посочи, че всеки месец ще бъде променяна цената на природния газ. Тя подлежи на ежемесечна промяна заради договорката между "Газпром" и "Булгаргаз". Цената на топлинната енергия и на високоефективната електрическа енергия, произвеждана по комбиниран способ, се променя тогава, когато има значително изменение на основния ценообразуващ елемент. В последните 5 години КЕВР спазва принципа, че значително изменяне на основния ценообразуващ елемент е изменение с плюс-минус 5%, обясни още Иван Иванов.

От 1 април новата цена на газа се отразява в сметките ни
Обновена

От 1 април новата цена на газа се отразява в сметките ни

Намалението за крайните потребители обаче няма да е 40%

С решението си КЕВР утвърди от 1 април и цените на електрическата енергия, произведена от централите с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - средното намаление на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27.91%.

В цената на природния газ се включват - цената на природния газ на входа на газопреносните системи, компонента за дейността обществена доставка и компонента за компенсиране на разходи, свързани с наложени задължения към обществото, които произтичат от разходите за съхранение на природния газ в подземното газово хранилище "Чирен". В решението са отразени всички промени в котировките на природния газ.

Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия е общо в размер на 21.84%. КЕВР се произнесе и за цените на електрическата енергия от 1 април - решението е цените да не бъдат изменяни и те да останат на нивото си от 1 юли 2019. В мотивите си КЕВР посочва, че намалението на електрическата енергия, произведена по високоефективен и комбиниран начин от дружества в сектор "Топлоенергетика", единствено може да компенсира разходи в същия размер на фонд "Сигурност" на енергийната система към НЕК. Така цената на електрическата енергия остава 19.57 стотинки.

Решенията на КЕВР ще бъдат публикувани днес на страницата на регулатора.

Припомняме, намалението на цената на руския природен газ стана след като се проведоха преговори между двете страни, но определени от Това антимонополното решение на ЕК срещу "Газпром". 

Припомняме, навръх 3 март бе обявено, че от "Газпром" намаляват цената на газта с над 40%.

Новият договор с "Газпром" дойде след антимонополното решение на ЕК и двустранни преговори. Новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 г.

По тази причина "Булгаргаз" съобщи, че ще възстанови на клиентите си пари със стара дата.

Заради поевтиняването на газа, на 20 март от КЕВР съобщиха, че се очаква от 1 април парното да поевтинее средно с 20% за страната.