Редовното вирусологично проследяване на пациентите с ХИВ у нас е нарушено, а възобновяването на регулярното изследване на вирусен товар за ХИВ се очаква най-рано след месец. Това съобщиха от Национална пациентска организация (НПО). От там допълват, че от Министерство на здравеопазването са уточнили, че се очаква спешна частична доставка на диагностикуми за вирусен товар до 15 август. Обявената от ведомството през януари обществена поръчка за закупуване на необходимите диагностикуми и консумативи за ХИВ и други инфекциозни заболявания се провали в началото на май с прекратяване на повече от половината от обявените позиции, включително и позицията за тестове за определяне на вирусен товар за ХИВ. В резултат на това, редовното вирусологично проследяване на пациентите с ХИВ бе нарушено и такова не се провежда през последните месеци, обясняват те.

В отговора, Министерство на здравеопазването информира, че към 1 юли Националната референтна потвърдителна лаборатория (НРПЛ) по ХИВ разполага с 1008 теста за вирусен товар, с които могат да бъдат изследвани 945 проби от пациенти. Във връзка със създалата се ситуация обаче, в НРПЛ по ХИВ са взети мерки тези налични диагностикуми да бъдат използвани за изследване само на най-приоритетните пациенти, а именно бременни жени, новородени деца от майки с ХИВ, новодиагностицирани пациенти, пациенти със смяна на терапията и пациенти, на които лекуващите лекари изискват спешно изследване. Всички останали проби постъпили в лабораторията, които не попадат в приоритетния списък, се съхраняват съгласно инструкциите, се казва в писмото, както и, че ще бъдат изследвани при първа възможност и в зависимост от доставката на тестове.

Заради COVID-19 спряла работата на кабинетите за тестване за СПИН

Заради COVID-19 спряла работата на кабинетите за тестване за СПИН

Няма данни, че лекарствата срещу СПИН помагат и срещу коронавирус

Проблемите с изследването на вирусния товар у нас вече са хронични. Обществените поръчки за диагностикуми се обявяват в последния момент или със закъснение и количествата, които се предвиждат са "изпилени" до степен, която не позволява да се покрият допълнителни месеци, в случай на проблем с търга - хипотетично възможен сценарий при провеждането на всеки търг. През последните годините се превърна в обичайна практика редовният мониторинг на пациентите в така нареченото "стабилно състояние" да бъде нарушаван и това сериозно да се омаловажава, негодуват от НПО.

Докато се чака доставка на диагностикуми обаче, обикновено с месеци, е възможно иначе "стабилен" пациент да претърпи провал на терапията, или да настъпят други обстоятелства, които да не бъдат констатирани навреме и с това да се застраши здравето и дългосрочната перспектива за пациента. Също така, от изключително значение е пациентите периодично, на 6 месеца, да получават потвърждение за своя "неоткриваем" статус, което е най-голямата мотивация за тяхното продължаващо активно ангажиране в терапевтичния процес и което ги освобождава от тревожността, че биха могли с нещо да навредят на близките и любимите си хора, заявяват те.

ХИВ болните намаляха в пандемията

ХИВ болните намаляха в пандемията

Министерство на здравеопазването е разработило програма за по-ранен скрининг

От здравното ведомство уверяват, че е "заявена спешна частична доставка на тестове за определяне на вирусен товар на HIV, които ще бъдат доставени в най-кратък срок. Освен това е сформирана работна група, която да подготви обявяването на нова обществена поръчка за осигуряване на цялото необходимо количество. Извън контекста на тази обособена позиция, вследствие на констатирани проблеми от страна на участниците в процедурите за закупуване на медицински изделия, свързани с изпълнението на изискванията на приложимите нормативни актове, на 31.03.2021 год. министъра на здравеопазването издаде нова Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат, която отменя досега действащата. В новата наредба са направени промени, с които се цели изискванията към участниците по цитираната, както и по други обществени поръчки със сходен предмет, да се облекчат."