Процедурите на ЕК срещу България в областта на околната среда са 8 на брой. Това заяви пред БНР директорът на Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество" в Министерството на околната среда и водите Силвия Рангелова.

Три от процедурите на ЕК са в областта на биоразнообразието, други три - в областта на качеството на въздуха. По една наказателна процедура срещу страната ни е образувана за отпадъците и отпадъчните води.

По думите на Рангелова околната среда е един от секторите, където се наблюдават най-много наказателни процедури, стартирани от ЕК срещу България. Това било така, защото това е сферата, където законодателството на ЕС като обем било едно от най-големите.

Стандарти за твърдите горива от следващия сезон обеща Нено Димов

Стандарти за твърдите горива от следващия сезон обеща Нено Димов

Според екоминистъра наказателните процедури на ЕК са по-скоро форма на диалог

От 1 януари 2007 година, когато България се присъедини в ЕС, до момента в областта на околната среда срещу страната ни са стартирани общо 82 наказателни процедури. Рангелова обясни, че 74 от тях вече са закрити от ЕК.
8 процедури са на открит етап, по който работата продължава, за да може в бърз срок процедурите да бъдат закрити.

"Има постановени решения на Съда на ЕС, но с тези решения съдът не налага санкции, той само установява, че има нарушения по тези процедури", посочи Рангелова.

Седем дни бедствено положение обявиха в Пазарджик

Седем дни бедствено положение обявиха в Пазарджик

Заради проблема с регионалното депо за отпадъци

Относно процедурата, свързана с депата, Рангелова обясни, че МОСВ има очаквания тя ще бъде официално закрита, тъй като България е изпълнила ангажимента, който е възникнал за нас след постановяване на съдебното решение всички общински депа да бъдат с прекратена експлоатация.

"Ангажиментът е изпълнен", увери Рангелова и допълни, че България сме в процес на подготовка на документацията, която ще бъде изпратена до ЕК за закриването на процедурата.

Пирин - без хотели, без ресторанти, само спортни съоръжения в 2.6% от планината

Пирин - без хотели, без ресторанти, само спортни съоръжения в 2.6% от планината

Това уверява министърът на околната среда и водите Нено Димов