ИК "Лозенец" потърси отговор от Народното събрание за тълкувание на закона за устройство на територията във връзка със строителството на небостъргача "Златен век"

В отговор регионалната комисия към НС отрича всички възможности, с които инвеститора, главният архитект и ДНСК са се опитвали да оправдаят строителството. Оттам признават, че "Златен век" е незаконен.

От Инициативен комитет припомнят, че съгласно закона единствено органът издал нормативен акт може да прави негови тълкувания.

От ноември 2017 г. до април 2019 г. сградата "Златен век" се строеше с изтекло разрешение за строеж, за което зам. министъра на МРРБ Валентин Йовев беше издал неправомерно тълкуване, че срокът на строителното разрешително важи съгласно поправки в закона от 2017 г., приети по време на строителството на сградата. Това тълкуване беше признато за нищожно и от министъра на МРРБ Петя Аврамова, която определя писмото на нейния заместник като частна кореспонденция с фирмата инвеститор, а не официално тълкуване.

В нейното писмо изрично се посочва, че "Съгласно чл. 51, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове задължителното тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта".

ИК "Лозенец" оспорва строителството на небостъргач в Административния съд

ИК "Лозенец" оспорва строителството на небостъргач в Административния съд

Завежда дело заради бездействието на ДНСК по случая

В този смисъл от ИК "Лозенец" са изискали ресорната комисия в парламента да се произнесе дали поправките в ЗУТ от 2017г. относно удължаване срока на разрешението за строеж на сгради първа и втора категория касае заварени случаи с вече издадени разрешения за строеж.

Комисията по регионално развитие категорично отрича законодателят да е заложил такава хипотеза като констатира, че промените по отношение на началния етап, от който започва да тече срока от започване на строителството, както и добавянето на новите категории строежи в срока, са норми от материален характер и те действат занапред, т.е. за разрешенията за строеж, издадени след влизането в сила на промените в закона."

Съгласно това тълкувание обектът "Златен век" е трябвало да приключи преди ноември 2017г. и разрешението не би могло да се презавери за нови 5 или 10 години, тъй като възможността за еднократно презаверяване е изчерпана през 2012 г, поясняват от ИК "Лозенец".

Само ДНСК може да реши бъдещето на небостъргача в столичния кв. "Лозенец"
Обновена

Само ДНСК може да реши бъдещето на небостъргача в столичния кв. "Лозенец"

Срокът за строеж на сградата бил незаконно удължен

В становището, получено от регионалната комисия на Народното събрание, се изключва и тълкуванието, че допълването на разрешението за строеж със съществени изменения при строителството подновява срока на разрешението за строеж. Според представителите на парламентарната комисия "Подобно разбиране е неприемливо и не само е в противоречие, но и би обезсмислило съществуването на ограничителните срокове относно срока на валидност на разрешение за строеж и неговата презаверка, както в предишната, така и в сега действащата им редакция по отношение на валидността на разрешението за строеж и на инвестиционния проект."

От ИК "Лозенец" подчертават, че това становище е в пълен синхрон с мнението на юристи и експерти и то налага незабавно да бъде издадена заповед, че строежът на небостъргача е незаконен.

Все още небостъргачът "Златен век" е само замразен

Все още небостъргачът "Златен век" е само замразен

ИК "Лозенец" настояват и НС да се произнесе по действието на поправката "Артекс"

По думите им са били излъгани от регионалния министър Петя Аврамова, че има заповед за окончателно спиране на строителството поради изтекло разрешение за строеж.

Поради отказа на началника на ДНСК да издаде такава заповед и неговата последователна позиция в противоречие на закона многократно сме му искали оставката, пишат още от инициативния комитет.

Затова те настояват за незабавно изпълнение на разпоредбите на закона, потвърдени и от парламентарната комисия.

В тази връзка от ИК "Лозенец" подготвят и ново искане до прокуратурата за подаване на протест срещу бездействието на ДНСК да обяви разрешението за строеж за изтекло и срещу заповедите на главния архитект на Столична община за допускане на съществени изменения на строителството след изтичане срока на разрешението за строеж.

ДНСК спира окончателно строежа на "Златен век"

ДНСК спира окончателно строежа на "Златен век"

Наложените санкции са в размер на 200 000 лв.

Припомняме, на 6 април от "Артекс" изпратиха позиция до медиите, в която заявиха, че преустановяват строежа на "Златен век", съобразявайки се с разпореждането на министър-председателя.

ДНСК направи 2 проверки и първоначалните констатации бяха, че всичко около строителството на "Златен век" е редовно.

Това стана повод за протести на столичани. Недоволството беше насочено към шефа на ДНСК арх. Иван Несторов, като протестиращите не веднъж поискаха неговата оставка.

Строителната фирма стана обект на проверка и от Националната агенция по приходите (НАП).

Борисов нареди ДНСК да спре строежа на "Златен век"

Борисов нареди ДНСК да спре строежа на "Златен век"

По искане на Фандъкова и след справка с Петя Аврамова