Главният инспектор на Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова в свое становище описва по какъв механизъм са публикувани личните данни на съдия Мирослава Тодорова. Данните са публикувани в електронния публичен регистър по чл. 175г ал. 1 т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), достъпен чрез интернет страницата на Инспектората. Според председателя на Инспектората на ВСС имало пропуск като като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.

Съдия Мирослава Тодорова е известна като съдията, завела дело срещу Цветан Цветанов за клевета по времето, когато той беше вътрешен министър.

През април тази година съдийската колегия на Висшия съдебен съвет постанови, че тя няма да бъде наказана за бавно правосъдие. 

Лични данни на съдийка изтекоха през сайта на Инспектората на ВСС
Обновена

Лични данни на съдийка изтекоха през сайта на Инспектората на ВСС

Била е публикувана имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова

В становището си Теодора Точкова обяснява, че по нейна заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите на магистратите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ. Изискването е преди това да се махнат личните данни.

Заличаването на личните данни, и предоставянето на декларациите за публикуване трябва да направят експертите с икономическо образование в ИВСС - съобразно разпределените им за проверка декларации.

Със същата заповед е разпоредено в 14-дневен срок експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на ИВСС в електронен вид. Това е архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование, чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки.

След това шефът на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на Инспектората на ВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС.

"В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15 юли 2019 г.", обяснява шефът на Инспектората на ВСС.

Файлът с декларацията на съдия Тодорова бил в работен вариант. Това личи от наименованието му - "не се чисти", указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти /заличи/ личните данни. Препратката "не се чисти" би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното заличаване.

Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни преди да предадат декларациите за публикуване да заличат съдържащите се в тях лични данни, т. е. да ги "изчистят".

На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование. Той след като изчисти файла на декларацията от личните данни го записва в окончателен /заличен/ вид, обяснява Точкова. След това декларациите се запазват в архивен файл, описва механизмите на съхраняване на лични данни шефът на Инспектората на ВСС. До архивния файл достъп имат само експерт и шефа на компютърната сигурност.

Припомняме, преди дни избухна скандал с изтичане на огромен масив от базата данни на Националната агенция по приходите, който засяга над 5 млн. души. За хакерската атака обвиниха 20-годишен млад мъж със средно образование. 

на 15 юли 2019 г. ДАНС, МВР и НАП проверяваха сигнал от хакер, че е източена значителна част от базата данни на Националната агенция по приходите. Малко преди изказването на президента от прокуратурата съобщиха, че задържаният е освободен с мотив, че е необходимо да се съберат повече доказателства.

Вчера на 20-годишния Кристиян беше повдигнато обвинение за киберпрестъплението, след като той беше задържан на работното си място. Беше установено, че младежът е пробил и сайта на МОН преди 2 години.

Ден след като стана ясно, че има пробив и теч на лични данни, вътрешният министър Младен Маринов призна, че има пробив в националната сигурност на страната и заяви, че една от версиите, по които се работи, е с руска следа.

Декларациите се попълват в екселски таблици, запазват се с маркирани различни опции за съхранение, обяснява Точкова техническите измерения на редактиране на лични данни от декларациите на магистратите.

Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни.

Изчистените файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от Майкрософт ексел в преносим формат на документи - pdf.

Според Точкова фактът, че на файла, където са били личните данни на съдия Тодорова е написано "не се чисти", показва че няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова.

Независимо, че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим "Маркиран като завършен" от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид, признава шефът на Инспектората на ВСС.

"Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това, поднасям извиненията си", пише шефът на Инспектората.

След като е получен сигнал за публикувани лични данни е преустановен и достъпът до самия сървър и е разпоредена проверка по случая. Уведомени са Комисията за защита на личните данни и самата съдия Мирослава Тодорова. Очаква се и дисциплинарна отговорност на виновните лица, пише в становището.

В цялото становище не се уточнява дали има и друг случай на публикувани лични данни на магистрат чрез тези декларации.