КПКОНПИ публикува две писма на ген. Цанко Стойков до председателя на Комисията, в които той отговаря на отправени до него искания от Антикорупцията за представяне на информация във връзка с производството за установяване на конфликт на интереси в случая с президента Румен Радев и съпругата му.

В първото писмо на ген. Стойков от 10 май 2019 г. той информира КПКОНПИ, че президентът Румен Радев е освободен от длъжността Командир на ВВС и от военна служба на 16 август 2016 г., а трудовият договор с Десислава Генчева е бил прекратен на 23 септември 2016 г. Посочва се, че исканата информация е свързана с дейността на генерал-майор Радев като командир на ВВС за минал период от време, което не кореспондира с целта на Антикорупционната комисия по отношение на установяване на конфликт на интереси. Ген. Стойков заявява и че няма правно основание за предоставяне на тази информация на КПКОНПИ.

От разследване срещу шефа на ВВС прокуратурата вади данни за престъпление на Радев
Обновена

От разследване срещу шефа на ВВС прокуратурата вади данни за престъпление на Радев

Осуетена проверка на КПКОНПИ

Във второто писмо, с дата 27 май 2019 г., ген. Стойков представя допълнителни възражения срещу предоставянето на исканата от Комисията информация. Той посочва, че за да е налице конфликт на интереси, трябва да са изпълнени три предпоставки:

  • Лице, заемащо висша публична длъжност
  • Наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба
  • Упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Ген. Стойков подчертава, че при установяване на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. В конкретния случай исканата информация няма конструктивен характер и няма да доведе до промяна в публичния статус на генерал-майор Румен Радев и Десислава Генчева, посочва се в писмото.

Ген. Стойков напомня и че производството за установяване на конфликт на интереси трябва да бъде образувано не по-късно от 3 години от извършването на нарушението. По тази причина той не вижда основания да предоставя информация от преди 22 април 2016 г.

Снимка 465985

Източник: КПКОНПИ

Снимка 465986

Източник: КПКОНПИ

Снимка 465987

Източник: КПКОНПИ

Снимка 465988

Източник: КПКОНПИ

Снимка 465989

Източник: КПКОНПИ