Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и неговия заместник Моника Димитрова-Бийчър участваха в извънредно заседание на Съвет "Правосъдие и вътрешни работи". Фокусът на срещата бе върху актуалното състояние по миграционните маршрути и намиране на общ подход, съобщава Пресцентъра на МВР.

В рамките на заседанието ЕК представи План за действие на ЕС за Централното Средиземноморие, който бе широко подкрепен от държавите членки. Подчерта се необходимостта от еднакви усилия върху всички основни миграционни маршрути, основани на цялостен подход, запазване на единството на ЕС на фона на увеличаващата се миграция и постигане на напредък в преговорите по Пакта за миграция и убежище.

България приветства Плана за действие на ЕС за Централното Средиземноморие и предложените мерки за миграцията. Министър Демерджиев подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството със съседните държави (и тези, които не са членки на ЕС), като за тази цел държавите членки на първа линия следва да бъдат финансово подкрепени.

ЕС приветства плана от 20 точки за имиграцията в Централното Средиземноморие

ЕС приветства плана от 20 точки за имиграцията в Централното Средиземноморие

След скандала между Италия и Франция за над 200 мигранти

Като държава по Източносредиземноморския маршрут, България е подложена на постоянен миграционен натиск, изтъкна вътрешният министър и информира колегите си за предприетите мерки за противодействие на нелегалната миграция. Той подчерта активното сътрудничество с Турция с цел неутрализиране на каналите за контрабанда на мигранти. Министър Демерджиев обърна внимание, че тази престъпност става все по-дръзка, агресивна и опасна и за съжаление български полицаи загубиха живота си, пазейки външните граници на ЕС.

Българската страна подчерта, че ситуацията по Западно-Балканския маршрут също е тревожна и изисква предприемане на общ европейски отговор чрез План за действие. В този смисъл бе заявено, че страната ни полага последователни усилия за недопускане на вторични движения към Западна Европа, както и фрагментиране на потоците.

Демерджиев: Нидерландия чака доклада на мисията на ЕС за външните ни граници, а той е положителен

Демерджиев: Нидерландия чака доклада на мисията на ЕС за външните ни граници, а той е положителен

Австрия и Швеция не са заявили заявиха категорични позиции срещу присъединяването ни към Шенген, но имат изисквания, по думите му

В рамките на форума министър Демерджиев и заместник-министър Бийчър са провели двустранни срещи с европейския комисар по вътрешни работи Илва Йохансон, както и с министрите на вътрешните работи на Франция и Австрия, министъра по миграцията на Швеция и държавния секретар по миграцията на Германия.

В рамките на срещата с комисар Йохансон, министър Демерджиев изказа благодарност към Европейската комисия за цялостната подкрепа и положените усилия за приемане на България в Шенген. Министър Демерджиев запозна комисар Йохансон с мерките за охрана на външните граници и противодействие на контрабандата на мигранти, които страната ни предприема. Еврокомисарят потвърди категоричната си подкрепа за присъединяване на България, Румъния и Хърватия към Шенген и приемане на решение на СПВР през декември.

България и Румъния няма да се присъединят към Шенген тази година

България и Румъния няма да се присъединят към Шенген тази година

Решението се отлага за следващата година

В разговора с министъра на вътрешните работи на Франция Жерал Дарманен министър Демерджиев благодари за приноса на Френското председателство за връщането на темата за разширяването на Шенген в дневния ред на Съвета. В отговор министър Дарманен увери в категоричната подкрепа на Франция за пълноправното членство на България в Шенген.

По време на срещата с федералния министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер бяха обсъдени възможни съвместни действия за засилване на външните граници на ЕС. Двамата министри се договориха за задълбочаване на оперативното сътрудничество в борбата с контрабандата на мигранти и за противодействие на нелегална миграция.

Министър Демерджиев подчерта пред шведския министър по миграцията Мария Малмер Стенергард, че България поема всички отговорности и тежести като държава членка на първа линия, която гарантира сигурността на външната граница на ЕС и овладява миграционния натиск. Отбеляза, че присъединяването към Шенген е първостепенен приоритет за страната ни. Той изрази готовност за предоставяне на всяка допълнителна информация, за да бъдат адресирани притесненията на шведския парламент. Договорено бе да се работи за провеждане на среща с министъра на правосъдието на Швеция.

По време на срещата с държавния секретар по миграцията Бернд Крьосер министър Демерджиев благодари за подкрепата за членството на България в Шенген.

Австрия се противопостави на приемането на нови страни в Шенген

Австрия се противопостави на приемането на нови страни в Шенген

Според вътрешното министерство моментът не е подходящ