Софийският градски съд прекрати делото, заведено от търговците от ул. "Граф Игнатиев" срещу Столичната община, съобщава БНР.

Припомняме, те поискаха общината да им изплати обезщетение в размер на 364 182,76 лв. за пропуснати ползи заради продължителния ремонт. Отделно настояха да им бъдат изплатени още 22 876,96 лв. за посегателство и унищожаване на имущество, както и за бракуване на стока. В иска си търговците посочват, че не са знаели какви ще бъдат началният и крайният срок на ремонта. Те твърдят и че не са били предупредени, че потокът от хора ще бъде напълно спрян, а не само в отделни участъци.

Търговци съдят Столична община заради ремонта на "Графа"

Търговци съдят Столична община заради ремонта на "Графа"

Удълженият ремонт довел обекти до фалит

В решението на съдия Мариана Христова се посочва, че колективните искове са два вида - установителен иск за факти и иск за защита на колективен интерес с посочените мерки: за преустановяване на нарушението, за поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, причинени на този интерес.

"Искането очевидно се свежда до това претендираните суми да бъдат разпределени между увредените лица съобразно изчисление на загубите в търговската им печалба, сравнено с предходни години по сочените критерии. Тези претенции могат да са само предмет на осъдителни искове за обезщетяване на вреди от засегнат индивидуален интерес за всяко от лицата, упражняващо търговска дейност на ул. "Граф Игнатиев"", твърди Христова. Тя уточнява, че ако търговците искат да си търсят правата, трябва да предявят индивидуални искове.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред Софийския апелативен съд.

Търговците от "Графа" искат обезщетение заради дългия ремонт

Търговците от "Графа" искат обезщетение заради дългия ремонт

Те завеждат колективен иск към Столичната община