Днес Административният съд на София-град даде ход на делото, заведено от общинските съветници от опозицията заради отхвърлянето на референдума за изграждане на инсталацията за изгаряне на отпадъци.

Общинският съветник Симеон Славчев напомня, че по инициатива на "Политическа група 5" е бил поискан референдум, на който гражданите да изразят мнението си. Столичният общински съвет обаче е отхвърлил идеята с довода, че примерните въпроси за референдума противоречат на законодателството, тъй като допитванията до гражданите не могат да бъдат свързани с бюджета.

Всеки софиянец да знае как ще се гори боклука, настояват от ПГ-5

Всеки софиянец да знае как ще се гори боклука, настояват от ПГ-5

Поемането на дълг от СО далеч надхвърля мандата

От общината продължават да настояват, че гражданите нямат право на глас във вземането на решението за завода за боклук, негодуват общинските съветници.

От страна на жалбоподателите в съда днес присъстваха Симеон Славчев, Венцислав Митов и Светослав Витков от "Политическа група 5", Милка Христова, Альоша Даков и Иван Таков от БСП и Марта Георгиев от ДСБ. Те бяха придружени от граждани, които искат референдум за Завода за боклук в София.

Милка Христова поиска доказателство от Общинския съвет на вписаното в мотивите за отказ на референдума основание, че то противоречи на законодателството, тъй като е част от бюджета.

Общински съвет да каже в кой точно бюджет е записано разходването на средства за инсталацията за отпадъци, тъй като нито в бюджет 2017, нито в 2018 няма нито ред, няма нито лев за тази цел, настояха жалбоподателите.

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Референдум за управлението на отпадъците искат общинските съветници

Според Альоша Даков решенията на общината и Столичния общински съвет са подчинени на препоръките в доклада на консултантската фирма Ramboll, който се предоставя само на английски език и след подписване на декларация за конфиденциалност.

От своя страна Симеон Славчев заяви, че засекретяването на информация, свързана с изграждане на завода за боклук, не позволява да бъде взето експертно и информирано решение. На практика икономическа и финансова обосновка на проекта за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF е недостъпна за заинтересовани страни, обобщи той.

От страна на защитата юрист-консулът на Столичния общински съвет Семра Якуб Мехмед посочи, че вземането на решение за разходването на средствата за завода е конфиденциална информация, която не може да бъде разпространявана.

Предвид новите факти делото бе отложено за 7 юни.

Изгарянето на отпадъци не е на мода в Европа според ДБ

Изгарянето на отпадъци не е на мода в Европа според ДБ

RDF инсталацията е вредна за здравето и икономически неизгодна, смятат те