"Топлофикация София" ЕАД продължава работата по проекта за изграждане на инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво, въпреки че дълговете на дружеството възлизат на 835 млн. лева, а загубата е 16 млн. лева. Това посочват от Демократична България и допълват, че за изпълнението на проекта предприятието ще получи 310 млн. лева.

Според тях изгарянето на отпадъците вече не е на мода в Европа. Те изтъкват, че през декември 2018 г. и японският министър на околната среда е призовал в страната да се преустанови изграждането на инсинератори.

Инсинерирането не е част от кръговата икономика, заяви и френският депутат от "Ен Марш" и председател на Института за кръгова икономика Франсоа-Мишел Ламбер на среща с представители на Демократична България и гражданско сдружение "За чиста София без изгаряне на отпадъци". Той беше запознат с аргументите на сдружението срещу изграждане на инсинератор в центъра на София, които вече са били представяни и пред Европейската инвестиционна банка, управляващия орган на ОПОС в България, Европейската комисия, както и Комисията по околна среда на ЕП.

Всеки софиянец да знае как ще се гори боклука, настояват от ПГ-5

Всеки софиянец да знае как ще се гори боклука, настояват от ПГ-5

Поемането на дълг от СО далеч надхвърля мандата

Проектът е в грубо нарушение на българското законодателство, посочват от Демократична България и допълват, че анализът "Разходи и ползи" към Проекта е засекретен, за което Столична община беше осъдена от Административен съд София-град. Те подчертават, че тази информация така и не е била предоставена, нито се е провело обществено обсъждане.

За да се избегне възможността на гражданите да обжалват ОВОС, градоустройствено беше обособен нов квартал между ТЕЦ София и ж.к. "ТЕЦ София", която лишава гражданите от статута на съседи с право на обжалване, припомнят от Демократична България и допълват, че делото на граждани срещу новия устройствен план на района все още е в съда на втора инстанция.

Договорът за заем за съфинансирането на обекта задължава Столичната община да се откаже от приватизацията на общинското топлофикационно дружество, въпреки че в друго решение на СОС привличането на стратегически инвеститор е мотивирано като неизбежно за финансовото му оцеляване, казва се още в позицията на сдружението.

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Горенето на боклук в София – и опасно, и скъпо, убеждават Г5

Референдум за управлението на отпадъците искат общинските съветници

Според тях проектът влиза в противоречие и с актуалното законодателство на ЕС за кръговата икономика, тъй като изгарянето на отпадъци прави невъзможно постигането на целите на съюза за рециклиране до 2030 г.

Капацитетът на съоръжението е 3 пъти по-голям от сегашното производство на RDF в София, посочват от сдружението и пресмятат, че за да се постигнат икономическите параметри на проекта, ще се гори боклук на други градове или държави, а ако не се постигнат тези параметри, ще се работи на загуба.

Те са на мнение, че заради проекта без финансиране ще останат дейности като задължителното от 2024 г. разделно събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци.

Фандъкова защитава инсталацията за горене на отпадъци в София

Фандъкова защитава инсталацията за горене на отпадъци в София

Във Виена имало 4 такива инсталации, едната даже станала туристическа атракция

От Демократична България са категорични, че заплахата за здравето на софиянци е много сериозна и смятат твърдението на СО, че инсталацията ще замести натоварването с ФПЧ от изгаряне на природен газ, за спорно.

Те припомнят, че България беше осъдена в Европейския съд в Люксембург за трайно лошото качество на въздуха в няколко града, сред които и София.

От сдружението прогнозират, че инсинераторът в София ще бъде последният построен с европейско финансиране и заключават, че проектът освен вреден за здравето на софиянци е и икономически неизгоден.