Синдикат на Служителите в Затворите в България - ССЗБ отказа предложение за още 5% увеличение на бюджета. Поддържа искане за пълно изравняване на заплатите в сектора.

В Министерство на финансите се проведе среща на министъра на правосъдието Цецка Цачева и председателите на управителните съвети на Сдружение "Синдикат на служителите в затворите в България", и Сдружение Синдикат "Охрана" - Христо Илков и Петко Чалъков с министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

На срещата министъра на финансите, министъра на правосъдието и синдикатите взаимно се информираха по поставени предварително въпроси по изпълнението на исканията на синдикалните организации за изравняване на трудовите възнаграждения на служителите на ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана".

Обсъждайки разпределението на бюджета за 2018 г. стана ясно, че финансовото министерство е готово да осигури 5% допълнителни средства в частта "персонал" за увеличение на заплатите в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана", на която основа са обсъждани варианти за увеличение с 5% на работните заплати на всички служители или увеличение на базата върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд за правоимащите.

Като напомнят, че исканото увеличение на средства в разходи за персонал от Синдикат на служителите в затворите в България е във връзка с необвързаност във финансовата рамка в двете структурни звена - ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" спрямо останалите служби в сектора за сигурност, след месеци наред настоявания, срещи с политическото ръководство, писма до комисиите на Народното събрание, прес - изявления и протестни действия, ССЗБ изпрати до медиите позиция относно направените предложения:

Неприемливо е след като отчиташ недостиг във фонд "Работни заплати" и в резултат - дискриминационно третиране на едни служители спрямо други със статут уреден в един закон - ЗМВР, отново да разпределяш финансов ресурс, който ще запази социалното недоволство в цели структури на Сектор "Сигурност".

Така предложения вариант за увеличение на бюджета на МП в частта "персонал", създава възможност за изпълнение на едно от поставените основни искания за увеличение на базата върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд (СУТ), но ще остави без увеличаване на заплатите работещите извън правоимащите на такова допълнително плащане, ще е явен признак на разграничаване на труда на отделните сектори и ще представлява несправедливо понесена финансова тежест от едни служители за сметка на други.

В заключение ще кажем, че в направеното предложение има повече заряд на база да се конфронтират служители на едно и също ведомство и Синдикат на служителите в затворите в България няма да участва в сценарии на противопоставяне, защото вече сме заявили какво искаме и ще продължим съобразно взетите решения с организирани солидарни действия, докато не предизвикаме необходимото внимание и управленски решения за достойно заплащане на труда в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана".

Приемането на предложението на ССЗБ за изравняване на заплатите в ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" с останалите служби от Сектор "Сигурност" в неговата цялост е изключително важно за тях с оглед на редица обстоятелства, действия и бездействия довели до различните увеличения на заплащането при отделните силови министерства, социално напрежение и загуба на доверие в институциите, обясняват синдикатите.

Правосъдното министерство е платило почти 3 млн. лв. по дела от надизиратели

Правосъдното министерство е платило почти 3 млн. лв. по дела от надизиратели

Продължават протестите на служителите на затворите

Припомняме, Продължават протестите на надзирателите, съобщиха от Синдиката на служителите на затворите, които изпращат дати на предстоящите дни на недоволството на своите служители. Най-близкият е на 24 февруари 2018 г. пред Министерството на правосъдието.

Решението за продължаване на протестната вълна е взето на общото събрание на организацията.

Останалите дати на планирани протести на надзирателите са - 28.02.2018 г. - Бобов дол; 02.03.2018 г. - Ловеч; 05.03.2018 г. - Стара Загора; 07.03.2018 г. - Варна; 09.03.2018 г - Пазарджик.