Магистратите от Върховния административен съд (ВАС) отхвърлиха като неоснователно искането за спиране промените в наредбата за касовите апарати Наредба № Н-18 от 2006 г., съобщиха от ВАС.

Определението по административно дело №8705 от 2019 г. може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС.

Решението на тричленния състав на ВАС е по жалбата на 42 браншови организации и фирми. Наредбата е за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

НАП тръгна на проверки за новите касови апарати

НАП тръгна на проверки за новите касови апарати

135 000 фискални устройства вече отговарят на изискванията

Според тричленния състав няма основания за спиране на промените в наредбата, защото не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, както на база на представения доказателствен материал, така и на база елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от Министерство на финансите и визираните суми за разходи на част от молителите.

Съдиите не са приели аргументите за това, че търговците може да фалират или да бъдат санкционирани и глобени.

Тези аргументи са базирани на хипотетични разсъждения, свързани с евентуално неизпълнение на законови задължения от молителите, вменени с процесната наредба, поради което са неотносими към настоящото производство, пише в определението на тричленния състав. 

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

За бизнеса новата наредба за касовите апарати е пореден удар

В законодателството няма детайлни изисквания как да се изпълни

Припомняме, още при приемането на Наредба Н-18 за касовите апарати от различни браншови организации и бизнес асоциации изразиха недоволството си.

От петролната и газова асоциация обясниха, че ако се спазват променените изисквания на тази наредба, това ще удари техния бранш, ще се отрази зле на конкуренцията. 

НАП спря и сървъра за регистрация на касови апарати

НАП спря и сървъра за регистрация на касови апарати

Тестовете на сигурността на системата продължават

От туристическия бранш заявиха, че те с десетилетия събират своите база данни и новите изисквания, описани в тази наредба, не само че са опасни за опазване на търговската тайна, но и са неизпълними. Няма софтуер, който да опише цялата номенклатура, предлагани отстъпки и варианти, с които бизнесът ухажва клиентите си. Туроператори заплашиха, че голяма част от техния бизнес или ще мигрира, или ще фалира.

Много преди хакерската атака срещу НАП, при която изтекоха личните данни на над 5 млн. българи да стане известна, от БСК се оплакаха на премиера, че НАП не са ги чули.