Нямало прокурорски натиск в писмото на спецпрокурорите, с което "препоръчват" на Спецапелативния съд да не предоставя документи на ВКС. Това решиха на заседание на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно с 10 гласа "за".

Припомняме, повод за писмото от ВКС беше светкавичната реакция на Спецпрокуратурата. На 16 ноември Спецсъдът промени мерките за неотклонение на двете от "задържане под стража" на "домашен арест", но до освобождаване реално така и не се стигна.

Спецпрокуратурата светкавично протестира определението и Апелативният съд спря изпълнението му. Реално това се случва за втори път.

ВКС проверява решенията за задържането в ареста на Иванчева и Петрова

ВКС проверява решенията за задържането в ареста на Иванчева и Петрова

Проверката трябва да приключи до 5.12., а докладът да е готов до 10.12.

Писмото е от и.ф. административния ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Петров, и. ф. административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура Николай Найденов, прокурора при Върховна касационна прокуратура Илиян Рангелов и прокурора при Апелативна специализирана прокуратура Тихомир Стоев.

То е изпратено на 29 ноември 2018 г., до председателя на Апелативния специализиран наказателен съд по повод проверка, разпоредена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов.

След това 11 спецапелативни съдии сезираха ВСС след проверка от Лозан Панов към тях.

Според членовете на ВСС в прокурорската колегия, това писмо от Спецпрокуратурата: "не представлява опит за институционално въздействие върху съда, намеса в съдебната независимост и не цели осуетяване на образуваната по надлежния ред проверка в Апелативния специализиран наказателен съд".

Позицията на Прокурорската колегия, публикувана днес, е в отговор на писмо от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, депозирано във ВСС на 10 януари 2019 г.

От "Правосъдие за всеки" видяха опит за отстраняване на Лозан Панов

От "Правосъдие за всеки" видяха опит за отстраняване на Лозан Панов

Протестират срещу искането на ВСС за Панов и тараша в адвокатските кантори

С това писмо Панов иска становище на съдебните кадровици по писмо 751/2017 от 29 ноември 2018 г., подписано от административните ръководители на Специализираната прокуратура, на Апелативната специализирана прокуратура и двама прокурори при ВКП и Апелативната специализирана прокуратура.

Прокурорите от ВСС припомнят кореспонденцията си и обясняват, че имало неточно цитиране. "В писмото от председателя на ВКС неправилно е посочено, че прокурорите са предложили Н.О.Х.Д. № 2617/2018 г. да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от Върховния касационен съд".

Те обясняват, че председателят на ВКС неправилно изтълкувал писмото като недопустим опит за институционално въздействие върху съда, нарушаване на конституционно установения баланс на държавната власт и върховенството на закона, груба намеса в съдебната независимост и не на последно място целта му е опит да се осуети образуваната по надлежен ред проверка на АСНС.

Според прокурорите писмото е цитирано неточно. Целта им била да не се оказва намеса на дейността на Спецапелативния съд. "С цел да се осигури безпристрастно решаване на това дело от съдиите от АСпНС предлагаме НОХД № 2617/2018 г. да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС до постановяване на определение от състава на АСпНС, по протеста на прокуратурата", мотивират се от ВСС.

Лозан Панов иска проверка на прокурори за натиск върху съда

Лозан Панов иска проверка на прокурори за натиск върху съда

Случаят с проверката за решенията за мерките на Иванчева и Петрова