Стартира съвместна проверка на Министерството на енергетиката и КЕВР в "Топлофикация - Перник" АД. 

Инцидент преди няколко дни със скъсана стена на шламохранилището на ТЕЦ-а остави жителите на града без топлоподаване.

Заповедта на министъра на енергетиката Теменужка Петкова регламентира да бъде проверено техническото състояние и експлоатацията на парогенератор №3 и спомагателните съоръжения към него, както и газовото стопанство на дружеството.

Резултатите от проверката трябва да са готови до 15 май 2020 г.

 Кметът на Перник ядосан, че няма кой да контролира монополиста „Топлофикация“

Кметът на Перник ядосан, че няма кой да контролира монополиста „Топлофикация“

За пореден път някой се опитва да опъва нервите на перничани

Назначената със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов работна група ще провери дали се спазват издадените лицензи за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия. Резултатите от това трябва да станат известни до края на м. май 2020 г.

Нямало признаци за свлачище на шламохранилище в Перник

Нямало признаци за свлачище на шламохранилище в Перник

Това пишело в доклад на "Топлофикация Перник" до РИОСВ

Припомняме, че на 7 май 2020 г. се скъса стена на шламохранилището, където се съхраняват отпадните води от производството. Впоследствие бе решено "Топлофикация-Перник" АД да работи на газ.

Проверката на институциите цели възникналият проблем да бъде отстранен в най-кратки срокове, така че топлоподаването в град Перник да се възстанови.

ТЕЦ "Република" минава на газ заради аварията в шламохранилището

ТЕЦ "Република" минава на газ заради аварията в шламохранилището

Проверяват за екозамърсяване и река Струма