Изложбата „Символите на българската държавност" ще бъде открита в Националния исторически музей (НИМ) на 12 декември.

Тя е посветена на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. и в нея са представени над 500 експоната от български музеи, галерии, архиви и библиотеки.

Експозицията беше открита в деня на честването на юбилея във  Велико Търново. В НИМ експозицията запазва идеите и авторските послания, но е с нова концепция и с ново художествено решение.

Символите на държавността са проследени в четири основни теми:

- Средновековна България VІІ-ХІV в.;
- България в западноевропейските и илирийските гербовници;
- Символите на националноосвободителните борби на българския народ през ХІХ в.;
- Националните символи на модерната българска държава  1879 - 2008 г.

Изложбата "Символите на българската държавност" ще продължи до март 2009 г.