52 земеделски стопани получиха 45 488 лв. минимална помощ de minimis от Държавен фонд "Земеделие". Парите са изплатени съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за наводнението през 2017 г. в област Бургас, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Помощта е предоставена на стопани, които гледат кокошки, пилета, патици, пуйки, зайци, прасета, свине-майки, кози, овце, шилета, телета, понита, коне, магарета. Получават я и пчелари, чиито кошери са включени в Регистър за пострадали собственици на загинали животни, в резултат от наводнението, изготвен от Областна дирекция "Земеделие" на МЗХГ, Бургас.

Заявления за финансова помощ de minimis се приемаха от 6-ти до 13-ти декември 2017 г. Общият размер на субсидиите е в размер на 46 000 лв. Той е определен с решение на Управителния съвет на фонда от 27 ноември 2017 г.

Според правилата, подкрепата на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. - 2017 г.).