29 млади висшисти ще бъдат назначени на работа в различни институции в Силистренска област по програмата "Старт в кариерата". За участие могат да кандидатстват младежи до 29 годишна възраст, съобщи БНР.

Свободни работни места за млади висшисти са заявили почти всички местни институции и ведомства. Четири са местата в Областната администрация. Общините Силистра, Алфатар, Дулово и Главиница са обявили по един свободен щат.

Млади специалисти очакват в трудовата инспекция, дирекциите "Социално подпомагане", бюрата по труда, здравната инспекция, областната дирекция "Земеделие" и кадастъра. Търсят се компютърни специалисти, юристи, икономисти, инженери и експерти по социални дейности, земеделие и връзки с обществеността.

Крайният срок за подаване на документи е 28 юни. Пълният списък на обявените работни места и правилата за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетост.