Първи Национален център за позитивно образование ще бъде създаден във Варна. Основите му бяха поставени на среща на представители на училища и детски градини в региона с участието и на ресорния министър Галин Цоков, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Идеята идва от СУ "Гео Милев" във Варна. От образователното министерство отбелязват, че то е иновативно училище с позитивен подход в личностното развитие на учениците, като се прилагат театрални и арт техники в изучаването на чужди езици. Екипът на учебното заведение методично налага от 2022 година насам принципите на позитивната психология в училищното образование под вещото под ръководството на проф. Румен Стаматов. Учители и ученици развиват знанията, уменията и мирогледа си в тренинги по адаптирана и предоставена от него "Програма за промотиране на благополучието в училище". От МОН отчитат, че постигнатите резултатите дават основание на училището да потърси начин още образователни институции да се приобщят към инициативата за насищане на учебния процес с позитивизъм. Така се стига идо идеята за създаване на националния център.

ОИСР подкрепя реформите в образованието ни, но иска още

ОИСР подкрепя реформите в образованието ни, но иска още

Андреас Шлайхер, директор на дирекцията за "Образование и умения", е на визита у нас

"Това е най-структурираната такава програма в България и е логично тук да се положат основите за първия подобен център ,като се надявам, че в следващите месеци и години ще ги умножим в цялата страна", коментира Галин Цоков. Според него към позитивното образование се обръщат все повече държави по цял свят. "Дори най-успешните образователни системи, където учениците оглавяват международните класации, все повече гледат към позитивното образование. Защото то се интересува не само към резултатите на учениците, а към щастието и благополучието им", изтъкна образователният министър.

Той каза още, че по данни от световни проучвания всяко второ дете се чувства неблагополучно, въпреки постигнатите успехи. Цоков приема това като сигнал за всички образователни системи по света, че не трябва да се гледат само резултатите. Той обясни, че не става дума за липса на проследяване на постиженията, а насочване на вниманието към силните страни на децата и индивидуален подход на работа с тях. Според Галин Цоков това е и един от най-успешните подходи за намаляване на агресията в училищната среда.

МОН и младежка организация борят агресията в училище

МОН и младежка организация борят агресията в училище

Предстои да бъде направен съвместен преглед на нормативната уредба

По данни на МОН на срещата днес началникът на Регионалния инспекторат на образованието (РУО) във Варна Ирена Радева, учители от СУ "Гео Милев" и родители са споделили, че след въвеждането на позитивното обучение децата не искат да си тръгват от час, а времето в училище се оказало недостатъчно за всички инициативи, които ги интересуват интерес. От образователното министерство изтъкват, че се обръща и специално внимание и на отношенията между тях, уважението на личността на съучениците и екипната работа.

СУ "Гео Милев" във Варна има над 40-годишна история. Там се обучават 1260 ученици в 47 паралелки от I до XII клас. Училището има традиции в изучаването на чужди езици и усвояването на компютърни технологии. Член е Асоциираните към ЮНЕСКО училища и е отличено с Европейски знак за качество на образованието.

Кабинетът отпусна близо 24 млн. лв. за инвестиции в образованието

Кабинетът отпусна близо 24 млн. лв. за инвестиции в образованието

Те ще бъдат насочени в няколко направления