Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага да бъде утвърдена компенсация за потребената електроенергия за периода 01.10.2021 г. - 31.03.2022 г. от всеки небитов стопански потребител (без тези за технологични разходи) в размер на 70 лв./MWh.

Това е адекватна, своевременна, финансово обезпечена и националноотговорна мярка за запазване на българската икономика, с оглед преодоляване на текущата ценова криза на пазарите на електроенергия, пишат от АИКБ в писмо до премиера Стефан Янев, министрите на икономиката, енергетиката и финансите, както и до шефа на КЕВР Иван Иванов, който едва през август месец обяви, че започва проверка.

Това би било частична и временно компенсация за бизнес потребители на електроенергия, с която поне би могло да се доближат нивата на регулирания пазар. При компенсация от 70,00 лв./MWh (или 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева.

Красимир Дачев: Очаква ни Виденова зима

Красимир Дачев: Очаква ни Виденова зима

Бизнесът очаква цената на тока да достигне в края на годината 500 лв

От АИКБ припомнят, че от началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. - 30.06.2022 г.) ръстът на цените на електроенергията за свободния пазар в България е огромен, като пазарът е доминиран от сегмент "Ден напред" на "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

Средната цена на базов товар за м. юли 2021 г. е 185,59 лв./MWh, а за м. август 2021 г. е 218,17 лв./MWh (впрочем при максимална часова цена - абсурдните 407,05 лв./MWh, абсолютен рекорд до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 лв./MWh.

Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар - за четвърто тримесечие на 2021 г. (164,65 евро/MWh) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро/MWh и 90,20 евро/MWh съответно), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв./MWh. Съгласно Решение от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. е в размер на 119,00 лв./MWh.

Индустрията предупреждава, че не издържа на цени от 335,51 лв./MWh

Индустрията предупреждава, че не издържа на цени от 335,51 лв./MWh

Един месец и отново нищо не е направено

"Всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв./MWh над официалните разчети на регулатора!

Според индустриалците дори и да е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на електроенергия, това е възможна хипотеза и то не по-рано от второто тримесечие на 2022 г.

Редица европейски страни вече са предприели действия за подпомагане на икономическите си субекти и стопански потребители на електроенергия, а като пример се дават Испания, Франция, Гърция. "Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика", пишат от АИКБ.

Припомняме, служебният премиер Стефан Янев се срещна с представители на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал още в края на юни месец, последнаха и няколко други подобни срещи, но резултат от тях на този етап няма.

Още средата на август месец работодателите поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на енергетиката заради скъпия ток за бизнесаШефът на АИКБ Васил Велев разкритикува плахостта на служебния министър Андрей Живков и неговия неуспешен опит да смени ръководството на БЕХ.

Работодателите дадоха ТЕЦ „Марица изток 2“ и БЕХ на Гешев

Работодателите дадоха ТЕЦ „Марица изток 2“ и БЕХ на Гешев

Цената на тока е с над 50% по-висока от средната за ЕС

Среща по повод високите цени на електрическата енрегия се състоя и миналата седмица след като Стефан Янев встъпи в длъжност за втори път като служебен премиер. И тази среща завърши без конкретен резултат