Индустрията се обединява срещу еврорестрикциите за енергетиката, съобщиха от КНСБ. Това стана ясно след работна среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ - членове на Европейската федерация на индустриалните работници - IndustriAll European Trade Union.

11 браншови организации от двата най-големи синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа" се обединяват. Те са категорично против рестриктивните мерки, породени от решението на Европейската комисия за емисиите от големите горивни инсталации, което пряко засяга българската индустрия.

С квалифицирано мнозинство ЕС прие новите правила за топлоцентралите

С квалифицирано мнозинство ЕС прие новите правила за топлоцентралите

Понижават допустимите стойности на замърсяване

Срещу еврорестрикциите са: Федерациите СФ "Металици", ФНС "Миньори", ФНСО "Лека промишленост", НСФ "Метал - Електро", НФТ "Химия и индустрия" при КНСБ и НФ "Металургия", Синдикална миньорска федерация, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, НФ "Химия", Федерация "Лека промишленост" и Федерация "Атомна енергетика" при КТ "Подкрепа".

ТЕЦ-овете ни имат бъдеще след по-строгите норми, успокоява МОСВ

ТЕЦ-овете ни имат бъдеще след по-строгите норми, успокоява МОСВ

Предвидена е възможност за дерогация

На срещата синдикалните организации обявиха, че са готови на общи действия, за да защитят българската енергетика.

Припомняме, по-рано през деня синдикатите настояха за нови проверки за еконормите на чистотата на въздуха в централите на "Марица-изток".

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Синдикатите искат нови замервания на въздуха в ТЕЦ „Марица-изток”

Евроексперти никога не са проверявали българските предприятия

Повод за тяхното искане е приетите на 28 април т.г. от ЕС екологични правила, които принуждават българските топлоелектрически централи да харчат още пари за очистващи инсталации.
Специален комитет с представители на 28-те държави членки гласува с квалифицирано мнозинство поправки в т.нар. Референтен документ с най-добри налични техники при големите горивни инсталации. При приемането на документа България и още 7 държави бяха против, но това не попречи новите правила да бъдат приети.