Европейската комисия ще прави ежемесечен мониторинг на предприетите в сферата на саморегулацията мерки за ограничаването на фалшивите новини до изборите за ЕП през пролетта на 2019 година.

Днес българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел представи плана за действие на Комисията за борба с дезинформацията онлайн. На пресконференцията тя заяви, че е необходимо да се положат всички възможни усилия за предотвратяването на намеси на предстоящите евроизбори.

Facebook и Google борят фалшивите новини след натиск от Брюксел

Facebook и Google борят фалшивите новини след натиск от Брюксел

Наближават изборите за Европейски парламент

В плана за действие се предвижда да се създаде система за ранно предупреждение, както и ежемесечен мониторинг за прилагането на Кодекса на добрите практики за борба с дезинформацията онлайн. Мониторингът ще обхваща всички страни, ангажирали се с Кодекса.

Стана ясно и че фалшивите профили във Facebook например са между 60 и 90 милиона, а 3-4% от съдържанието в социалната мрежа е лъжлива информация. Именно ограничаването на тези профили до минимум и ботовете онлайн е един от ангажиментите, които се предвиждат в Кодекса.

"В периода януари - май 2019 мониторингът ще е месечен, съсредоточавайки се върху точно определени индикатори от Кодекса. Целта е да се осигури бързо и ефективно изпълнение на ангажиментите, като Европейската комисия ще провери направеното със съдействието на Европейската група на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги (ERGA). Нямаме време за губене, трябва да действаме бързо. Ще продължа да полагам всички усилия, за да се гарантира, че платформите изпълняват своите ангажименти", заяви Габриел.

Фалшивите новини като симптом за криза в комуникациите

Фалшивите новини като симптом за криза в комуникациите

Според проф. Нели Огнянова имаме нужда от нова медийна екосистема

Тя отново подчерта, че ако предприетите мерки не дадат резултат, ЕК няма да се поколебае да предположи нови мерки, включително и законодателни такива.

Планът за действие за борба с разпространението на дезинформация онлайн предвижда и създаването на независима европейска мрежа за проверка на фактите, в която да членуват независими платформи за проверка на фактите (фактчекъри). По думите на Габриел работата на фактчекърите е от съществено значение за справяне с дезинформацията.

Проверявайте фактите - препоръчва групата на ЕК за борба с фалшивите новини
Обновена

Проверявайте фактите - препоръчва групата на ЕК за борба с фалшивите новини

ЕК ще има общ подход към фалшивите новини до 21 април

Тя призова също така държавите членки да положат усилия за подобряване на медийната грамотност. В този контекст ще се проведе и Европейска седмица на медийната грамотност през 2019 година.

"Способността за противодействие на дезинформацията се основава и на уменията на гражданите като критично мислене, анализ, медийни умения, което им позволява да вземат информирани решения. Нужни са много усилия в този посока", посочи още еврокомисарят.

Накрая Габриел отбеляза, че правилното и ефективно изпълнение на плана за действие ще допринесе за наличието на прозрачна, разнообразна и надеждна информация в съответствие с европейските ценности и свободи. "Необходим е всеобхватен подход в борбата с разпространението на дезинформация онлайн, който да включва координирани действия както на национално, така и на европейско равнище", заключи Габриел.

Интерес към закона на ВМРО за фалшивите новини в медийна комисия

Интерес към закона на ВМРО за фалшивите новини в медийна комисия

Комисията щяла да работи по предложенията на воеводите