Корпоративният данък да се увеличи от сегашните 10% на 21%, колкото е средното му равнище в страните от Европейския съюз вместо да се въвежда еднократна солидарна вноска. Това предлага Конфедерация на труда "Подкрепа" в анализ на предложението на служебното правителство за данък свръхпечалба за второто полугодие на 2023-а година.

Служебният кабинет предлага нови данъци с концепция за държавен бюджет

Служебният кабинет предлага нови данъци с концепция за държавен бюджет

Вдига някои ДДС и акцизи

В анализа на "Подкрепа" се посочва, че България е с най-ниския корпоративен данък в Европейския съюз след Унгария, като той се поддържа на това ниво от всички политически партии с обяснението, че ако се вдигне, ще се засили сивата икономика.

Служебната власт не създавала паника, само биела камбаната за политиците

Служебната власт не създавала паника, само биела камбаната за политиците

Финансите на държавата са стабилни, успокоява Гълъб Донев

От синдиката цитират доклад, изготвен за Данъчната комисия към Европейския парламент по отношение на сивата икономика в Съюза, който показва точно обратните зависимости.

Служебното правителство предложи извънреден еднократен корпоративен данък върху "свръхпечалбите", като целта е драстично съкращаване на бюджетния дефицит за 2023 г. от над 11 млрд. лв. (6.9% от БВП) до около 5 млрд. лв. (3%) от БВП.