Ако икономиката расте със същия темп и пазарът на труда е в същото състояние, така или иначе доходите ще се вдигат. Дори и да не се вдигне минималната заплата и осигурителните прагове, при това положение те най-вероятно ще се повишат, коментира икономистът Лъчезар Богданов по темата за бюджета за 2019 година и алтернативата, предложена от Института за пазарна икономика.

"Това с антицикличността и процикличността на фискалната политика ми се струва абсурдно невъзможно", заяви той. Той тълкува концепцията като добър икономически цикъл, при който се събират пари, но ще се замразят заплатите и пенсии и подобряването на инфраструктурата ще бъде отложено. "Като тръгне да се срутва всичко, ще вкарам тези пари и тогава ще вдигна с 30% заплатите и пенсиите. Това няма как да стане", отсече Богданов.

ИПИ: Здравната реформа е наложително да започне с диагноза

ИПИ: Здравната реформа е наложително да започне с диагноза

Институтът за пазарна икономика критикува заложения дефицит

Според него, не трябва да се дават тотално грешни стимули и сигнали през бюджета, за да има възможност за реакция при негативно икономическо развитие.

От гледна точка на това да сме подготвени за рискове в данъчната политика, са необходими структурни промени за по-добра събираемост, смята икономистът. Основният принцип, по думите му, е въвеждането на ниски ставки, но за всички.

Обхватно трябва да бъде разгледан потенциалът на българската икономика, подчерта Богданов. "Твърде дълго време от 90-те и след кризата през 2008 година, дебатът беше фиксиран върху нуждата от структурни реформи, преодоляване на дисбаланси, лоша ефективност и неизползвани ресурси", посочи той.

Георги Ангелов: С ниски данъци се събират повече приходи

Георги Ангелов: С ниски данъци се събират повече приходи

Това ще попълни бюджета за важни публични услуги

Богданов насочи вниманието си към демографската картина. Само за десет години делът на тези, които са до 35 години е намалял от 34% на 27%. "Трябва да се постигне консенсус, че политиката трябва да се фиксира върху качеството, а не върху количеството", изтъкна икономистът. Това, според него, е основата да се харчат повече пари за образование, за да се подобри човешкият ресурс.

Дългосрочното основание да се харчи за образование в добри времена, Богданов смята, че е в предстоящата липса на работни места за необразован персонал.