Националната детска болница в София ще бъде апортирана в капитала на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" (ЗИКДБ ЕАД). Това реши Министерският съвет.

Според служебния кабинет апортирането на имота, който е частна държавна собственост, ще даде възможност на дружеството да осъществява предмета си на дейност. Тя се състои от извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на обект с национално значение. На ЗИКДБ ЕАД се предоставя възможността за стартиране на организационни дейности по реализация на Националната многопрофилна детска болница.

Припомняме, лечебното заведение ще се намира в столичния квартал "Овча купел", като през януари бяха забити и първите колчета на терена.

Кабинетът "Донев 2" одобри изграждането на детска болница в Бургас

Кабинетът "Донев 2" одобри изграждането на детска болница в Бургас

Според тригодишния бизнес план на лечебното заведение то ще разполага със 133 легла