Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) утвърди нови изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни диагнози, включени в списъка на заболяванията на НЗОК, за лечението на които се изисква експертиза.

НС на НЗОК прие общо 16 нови изисквания. Те са в сила от 15 май тази година.

С 12 от новоприетите изисквания се актуализират досега съществуващи такива. 4 от изискванията са напълно нови, обясняват от здравната каса.

Всички промени имат за цел избора на най-добрия терапевтичен подход за конкретния пациент при индивидуалната оценка на състоянието му от водещи специалисти в областта на заболяванията.

С промените НЗОК цели да се премахнат излишната административни пречки пред пациентите.

НЗОК се опълчи на здравния министър за исканата оставка

НЗОК се опълчи на здравния министър за исканата оставка

Министърът не може да иска оставки, шефът на НЗОК се избира от депутатите

Актуализираните изисквания са следните:

-"Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ" и "Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с антиревматични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ".
С актуализацията се създават постоянни експертни съвети, които да осигурят допълнителна експертна оценка от водещи специалисти с оглед осигуряване на необходимото лечение на пациентите, съобразно медицинските критерии.
Това ще спести на пациента отлагателни решения по административни причини или непълна медицинска документация.

-"Изисквания на НЗОК при лечение на Хронични вирусни хепатити (В, В+D, C) под 18 годишна възраст в извънболничната помощ" - допълнени са показанията в Кратката характеристика на INN Sofosbuvir и Sofosbuvir/ Ledipasvir за приложение под 18-годишна възраст при лечение хроничен вирусен С хепатит.

Направена е актуализацията във връзка с разширяване на терапевтичните алтернативи поради включването на нови лекарствени продукти при:
- "Изисквания на НЗОК при лечение на Хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ";

- "Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Крон и Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти над 18 годишна възраст в извънболничната помощ";

- "Изисквания на НЗОК при лечение на пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ";

- "Изисквания на НЗОК при лечение на тежка астма в извънболничната помощ";

- "Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ" и

"Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ".

- "Изисквания на НЗОК при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ"

- "Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на вродени коагулопатии в извънболничната помощ".

80 млн. лв. се очертава дефицитът в НЗОК за онколекарства

80 млн. лв. се очертава дефицитът в НЗОК за онколекарства

Болниците ще получат 159 милиона лева

В "Изисквания на НЗОК при провеждане на инсулиново лечение на захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ" е отразено допълнение, което касае диагностициран захарен диабет по време на бременност, при което не се изисква задължително 6-месечно лечение с конвенционални инсулини.
Същото допълнение е отразено и в "Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ".
Допълнената възможност за комбинирана терапия на лекарствените продукти, принадлежащи към инкретин базирана терапия (DPP-4-инхибитори и GLP-1 рецепторни агонисти) и SGLT2 инхибитори с базален човешки инсулин, представлява терапевтична стъпка преди пълното интензифицирано инсулиново лечение.

В "Изисквания на НЗОК при лечение на чиста (фамилна) хиперхолестеролемия в извънболничната помощ" е отразено допълнение, което да позволява лечението на деца над 12-годишна възраст, съобразно кратката характеристика на лекарствения продукт.

Със здравната карта НЗОК иска да си спести едни 400 млн. годишно

Със здравната карта НЗОК иска да си спести едни 400 млн. годишно

Вътрешните отделения са обречени на фалит

Новите изисквания, утвърдени от НС на НЗОК са:

-"Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ";

-"Изисквания на НЗОК при лечение на Идиопатична белодробна фиброза в извънболничната помощ";

-"Изисквания на НЗОК при лечение на Комплекс туберозна склероза в извънболничната помощ;

-"Изисквания на НЗОК при лечение на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ.