Намаляване на пациентите, които са получили химиотерапия у нас, и отчетливо нарастване на разходите за медикаменти при нейното осъществяване е отчетено през изминалата година. Това показва новият анализ на "Индекс на болниците" в сферата на онкологията. Данните за изготвянето му са предоставени от НЗОК, която финансира лечението в страната.

Общо 30 396 пациенти са лекувани с химиотерапия в 38-те лечебни заведения, където тя се осъществява. Въпреки че няма съществени разлики в броя на болниците и центровете, които я провеждат спрямо предходните две години, броят на пациентите намалява. През 2018 г. те са били 31 022 души в 38 клиники, а през 2017 г. - 31 878 в 41 клиники.

През изминалата година най-много пациенти са се лекували в столичната болница "Св. Ив. Рилски" - 1622, във варненската "Св. Марина" - 1503, и в плевенската "Г. Странски" - 1373. И трите лечебни заведения са държавни.

Успоредно с по-малкия брой на пациентите, продължават да растат разходите за химиотерапия. През 2019 г. здравната каса е платила 496.96 млн. лв. за онкомедикаменти в болничната помощ срещу 415.713 млн. лв. през 2018 г. и 327 млн. лв. през 2017 г. Съответно средната цена на медикаментите за химиотерапия на пациент се е покачила от 10 257 лв. през 2017 на 16 349 през изминалата. Най-скъп е бил средният курс на лечение в "Александровска" - 28 211 лв., в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - 26 759 лв., "Уни Хоспитъл" - 22 801 лв. и "Сердика" - 21 411 лв. Най-ниска е средната себестойност е в СБАЛО "Св. Мина" - 7 038 лв., "Тота Венкова" - 7 262 лв., "Св. София" - 8 373 лв. и КОЦ-Враца - 8 388 лв.

Основната причина за поскъпването е все по-широкото навлизане на иновативни и скъпи медикаменти.

Разходите за онкология се увеличават, а пациентите са по-малко

Разходите за онкология се увеличават, а пациентите са по-малко

Едва 2 151 души са получили палиативни грижи през 2018 г.

Пациентите, които са получили таргетна терапия през миналата година, са били 10 050 или 33.06% от всички. През имунотерапия са преминали 1603 души или 5.27% от всички. Тенденциите в цял свят са през следващите години броят на хората, които получават модерно лечение, да се увеличава. Това обаче трябва да става при ясни критерии и изключително строг контрол, каквито към момента у нас не са напълно налични.

Увеличават се пациентите и лечебните заведения, които предоставят лъчелечение. През изминалата година такава терапия са получили 16 001 души в 23 болници и центрове срещу 15204 души и 20 лечебни заведения през предходната година. Сред новите болници с лъчелечение са ВМА и "Александровска". Най-много пациенти са се лекували в Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в столицата - 2034, "Аджибадем Сити Клиник" - 1185, "Св. Георги" в Пловдив - 1165.

Онкологичните заболявания се нуждаят от комплексно лечение. След активната фаза с химио и лъчетерапия пациентите трябва да имат достъп до последващо наблюдение, а понякога и до долекуване. И ако в първата част лечебните заведения отбелязват прогрес, то във втората такъв няма. Въпреки увеличението на средствата, които здравната каса заплаща за осъществяване на палиативни грижи - почти двойно за изминалите две години: от 51 лв. на ден през 2017 г. на 97 лв. през тази, интересът на лечебните заведения към тези дейности остава слаб. От 38-те болници и центрове, които осъществяват активно лечение, през 2019 г. 17 от тях са предоставили палиативни грижи на 2093 души при почти десет пъти по-голяма потребност. Най-много пациенти са получили помощ в "Св.Марина", КОЦ-Враца, КОЦ-Шумен, СБАЛОЗ "Марко Антонов" и КОЦ-Бургас. Още 20 здравни заведения, които не се занимават с активно лечение на онкологични заболявания, са предлагали палиативни грижи през изминалата година, които е финансирала здравната каса. През тях са преминали едва 211 души, а общият брой на пациентите, които са били обгрижени с обществено финансиране през годината, е бил 2304 срещу 2151 през предходната.

Правителството одобри допълнителни 5 млн. лева за онкология в болниците

Правителството одобри допълнителни 5 млн. лева за онкология в болниците

Подобряват достъпа и ефективността на диагностика и определяне на терапия

Увеличение обаче има в броя на диспансеризираните пациенти - вече трета година. За 12 месеца той се покачва от 74 587 на 86 718, показват данните, а единствените две лечебни заведения с повече пациенти, които не извършват диспансеризация са УСБАЛО в София и "Авис Медика" в Плевен. Останалите две болници, които провеждат активно лечение, но нямат диспансеризация са със символичен брой пациенти за годината - под 30.

В България хората с онкологични заболявания са около 300 хил. души. На наблюдение подлежат всички, които са завършили активната фаза на лечението си. В зависимост от заболяването и състоянието им обаче се определя продължителността на наблюдението. При много голяма част от диагнозите то е пожизнено, но има и такива, които са в рамките на година.

Проучване: Хората с рак са повече от два пъти по-застрашени да загинат от COVID-19

Проучване: Хората с рак са повече от два пъти по-застрашени да загинат от COVID-19

Възраст, мъжки пол, две или повече основни състояния и бивш статус на тютюнопушене водят до повишен риск от смърт

"Индекс на болниците" е съвместна инициатива на "Галъп интернешънъл болкан" и специализирания сайт clinica.bg. Данните, с които борави, се предоставят от Националната здравноосигурителна каса. Целта на инициативата е да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози.