България отново заяви подкрепа за териториалната цялост на Украйна и потвърди позицията си за непризнаване на незаконното анексиране на Крим по време на годишната среща на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Стокхолм, съобщиха от МВнР. Делегацията ни в шведската столица бе водена от министъра на външните работи Светлан Стоев.

В рамките на дискусиите бяха обсъдени актуалните предизвикателства пред сигурността на стария континент и пред дейността на ОССЕ.

Българското изказване постави акцент върху необходимостта от стриктно спазване на съществуващите принципи и ангажименти във всички измерения на сигурността в рамките на ОССЕ. Страната ни подчерта важността от намиране на устойчиви политически решения на кризата в Украйна, която има директно отражение върху сигурността в Европа и широкия регион на Черно море. България оцени високо работата на Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна, като заяви продължаване на подкрепата от българска страна.

ЕС: Русия да приеме инспекция на ОССЕ за военните маневри по границата с Украйна

ЕС: Русия да приеме инспекция на ОССЕ за военните маневри по границата с Украйна

Обясненията на Москва са незадоволителни...

България беше ко-спонсор на две съпътстващи събития - по състоянието на правата на човека в Беларус и по Кримската платформа за Украйна. Потвърдена беше българската подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и стриктното ни придържане към политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим. Изразено беше сериозното ни безпокойство от провокативните действия на Русия в Черноморския регион и подчертано активното ни ангажиране с усилията на евроатлантическата общност за запазване на стабилността в Украйна.

Припомняме, в дисонанс с официалната българска позиция, президентът Румен Радев на няколко пъти заявява, че сега Крим е руски - включително в предизборния си дебат с проф. Анастас Герджиков. След дебата последва остра международна реакция - от страна на Украйна, както и на ЕС и САЩ. На фона на разразилия се дипломатически скандал от президентството разпространиха коригирана позиция по отношение на Крим, в която се признава, че юридически той е украински.

ЕК: Крим е украински! – по повод на думите на Радев, че полуостровът е руски

ЕК: Крим е украински! – по повод на думите на Радев, че полуостровът е руски

Киев поиска от Радев опровержение…

На срещата на ОССЕ в Стокхолм България приветства последователните усилия на Шведското председателство да ангажира ОССЕ с важните теми за икономическото овластяване на жените, изменението на климата и опазването на околната среда. Подчертано бе спазването на правата на човека и основните свободи като ключово условие за постигането на всеобхватна сигурност. Човешкото измерение е подходящата рамка и за адекватно справяне с нововъзникващите предизвикателства в съвременния дигитален свят, открояващ се с нарастващи миграционни потоци, дискриминация, престъпления от омраза и недоверие.

В тази връзка бе изразена загриженост от продължаващите репресии срещу опозицията в Беларус, сериозните нарушения на правата на човека, инструментализирането на мигрантската криза за политически цели.

Светлан Стоев разговаря с външните министри на Гърция, Сърбия и Азербайджан

Светлан Стоев разговаря с външните министри на Гърция, Сърбия и Азербайджан

Европейската перспектива на Западните Балкани...