Европейската комисия одобри схема в България за субсидиране на заплатите на стойност 1,5 милиарда лева (прибл. 770 милиона евро), имаща за цел да бъде запазена заетостта в секторите, които са най-силно засегнати от мерките за изолация, въведени поради пандемията от коронавируса. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март и изменена на 3 април.

"В тези трудни времена е изключително важно да бъде запазена заетостта в секторите, които са особено силно изложени на икономическите последици от пандемията от коронавируса. Това е важно за препитанието на много работници и ще позволи на европейската икономика да се възстанови бързо след кризата. Българската схема, която одобрихме, ще помогне на хиляди работници да запазят работните си места, а на предприятията да възобновят дейността си веднага щом обстоятелствата го позволят. Работим с държавите членки, за да гарантираме, че това се прави в съответствие с правилата на ЕС", коментира изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията.

61 644 безработни от началото на кризата

61 644 безработни от началото на кризата

Близо 10 000 души са си намерили работа

България уведоми Комисията, като се позова на Временната рамка, за схема за помощ под формата на субсидии за заплатите, която ще позволи на българските органи да финансират 60% от разходите за заплати (включително социалноосигурителните вноски, плащани от работодателите) на предприятията, които, поради пандемията, без помощта ще съкратят своя персонал. Мярката е ограничена до предприятията с дейност в секторите, които са най-силно засегнати от настоящата криза в областта на общественото здраве, като търговията на дребно, туризма, пътническия транспорт, културата, спортните дейности, дейностите за развлечение и отдих и други.

Комисията установи, че българската схема отговаря на Временната рамка. По-специално мярката ще компенсира разходите за заплати на предприятията с дейност в сектори, които са особено засегнати от пандемията от коронавируса, при условие че те се ангажират да запазят на постоянна работа персонала, който без помощта щеше да бъде съкратен; интензитетът на помощта е съобразен с максималните 80%, разрешени от Временната рамка; схемата за помощ спазва максималната продължителност от дванадесет месеца.

Поради това Комисията стигна до заключението, че тази мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във Временната рамка.  Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

И без коронавирус у нас икономиката щяла да спре според Караниколов

И без коронавирус у нас икономиката щяла да спре според Караниколов

Важното било да запазим производството в кондиция

Три сценария за макроикономическите последствия у нас от борбата с коронавируса предожи по-рано Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките.

Според икономистите на БАН актуализацията на бюджета и останалите мерки във финансовата сфера са взети навреме. Те обаче не изключват и вероятността от нова актуализация на бюджета при реализация на втория или третия сценарий.

От БАН оценяват положително и решението да се увеличи максималният размер на поетия нов държавен дълг до 10 млрд. лв., както и мерките, предприети от страна на БНБ.

Относно мярката 60/40 икономистите смятат, че държавата може да поеме сама 60% от заплатите, без да изисква участие и от бизнеса за запазване на доходите на работниците.

Три сценария разработили в МФ, Горанов работи по най-тежкия

Три сценария разработили в МФ, Горанов работи по най-тежкия

Актуализацията цели да се гарантира, че държавата може да поддържа основните си функции