Във вторник от 13 часа депутатите се събират на извънредно заседание, за да гледат на първо четене бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2020 година.

Припомняме, че за периода 2020-2022 г. осигурителната политика предвижда увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно в размер на 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г. и 2022 г.

Предвижда се и увеличение на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на 2020 година.

Образование, здраве, отбрана и пенсии - приоритетите за Бюджет 2020

Образование, здраве, отбрана и пенсии - приоритетите за Бюджет 2020

Правителството одобри проектобюджета за 2020 г.

Запазват се нивата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. Има корекция само за позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. - 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.

За пенсионната политика се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. "швейцарско правило" на чл. 100 от КСО). От 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по "швейцарското правило". За периода 2020-2022 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2.

В сектор "Здравеопазване" целите в тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Изграждането на Национална здравна информационна система с нови технологии в областта на електронното здравеопазване, е сред приоритетите, информират от МС.

От АИКБ не подкрепят бюджета на ДОО и НЗОК за 2020 г.

От АИКБ не подкрепят бюджета на ДОО и НЗОК за 2020 г.

Мотивът им - слаба ефективност